EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0637

2014/637/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 28. august 2014 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU for så vidt angår de områder i visse medlemsstater, der er omfattet af restriktioner på grund af afrikansk svinepest (meddelt under nummer C(2014) 6169) EØS-relevant tekst

OJ L 259, 30.8.2014, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32014D0709

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/637/oj

30.8.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/23


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 28. august 2014

om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU for så vidt angår de områder i visse medlemsstater, der er omfattet af restriktioner på grund af afrikansk svinepest

(meddelt under nummer C(2014) 6169)

(EØS-relevant tekst)

(2014/637/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (3), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU (4) er der fastsat dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater. I bilaget til nævnte gennemførelsesafgørelse afgrænses og listeopføres en række områder opdelt efter risikoniveauet under hensyntagen til den epidemiologiske situation. Listen omfatter visse områder i Estland, Italien, Letland, Litauen og Polen.

(2)

Der er siden starten af august 2014 indberettet flere nye udbrud hos tamsvin i nærheden af Letlands grænse med tredjelande og nær grænsen til Estland. Der er konstateret sygdomstilfælde hos vildtlevende svin i Letland i områder, der p.t. ikke er omfattet af gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU. Der har siden starten af august 2014 også været flere nye udbrud hos tamsvin i Litauen og Polen. Udbruddenes antal og omfang samt udbrudsstederne vidner om en ændring i sygdommens geografiske fordeling.

(3)

Udviklingen i den nuværende epidemiologiske situation bør indgå i vurderingen af den risiko, der udgøres af den dyresundhedsmæssige situation i Letland, Litauen og Polen og i tilgrænsende tredjelande. For at målrette de dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger og for at forhindre spredning af afrikansk svinepest samt for at hindre unødvendige forstyrrelser i samhandelen inden for Unionen og for at undgå, at tredjelande indfører uberettigede handelshindringer, bør EU-listen over områder omfattet af dyresundhedsmæssige bekæmpelsesforanstaltninger i gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU ændres for at tage hensyn til den nuværende dyresundhedsmæssige situation med hensyn til denne sygdom i Letland, Litauen og Polen og i tilgrænsende tredjelande.

(4)

Det er derfor nødvendigt at lade bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU erstatte af et andet og indføje de relevante områder i Estland, Letland, Litauen og Polen.

(5)

Gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU erstattes af bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. august 2014.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/178/EU af 27. marts 2014 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest i visse medlemsstater (EUT L 95 af 29.3.2014, s. 47).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Estland

Følgende områder i Estland:

Põlvamaa maakond

Valgamaa maakond

Võrumaa maakond

Abja vald

Häädemeeste vald

Halliste vald

Karksi vald

Kõpu vald

Paikuse vald

Paistu vald

Saarde vald

Surju vald

Tahkuranna vald

Tarvastu vald.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aizkraukles novads

Alojas novads

Alūksnes novads

Amatas novads

Apes novads

Baltinavas novads

Balvu novads

Cēsu novads

Gulbenes novads

Ikšķiles novads

Inčukalna novads

Jaunjelgavas novads

Jaunpiepalgas novads

Ķeguma novads

Kocēnu novads

Krimuldas novads

Lielvārdes novads

Līgatnes novads

Limbažu novads

Mālpils novads

Mazsalacas novads

Neretas novads

Ogres novads

Pārgaujas novads

Priekuļu novads

Raunas novads

Ropažu novads

Rugāju novads

Salacgrīvas novads

Sējas novads

Siguldas novads

Skrīveru novads

Smiltenes novads

Vecpiebalgas novads

Vecumnieku novads

Viesītes novads

Viļakas novads

Valmiera republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Biržai rajono savivaldybe

Jonava rajono savivaldybe

Kaišiadorys rajono savivaldybe

Kaunas rajono savivaldybe

Kedainiai rajono savivaldybe

Kupiškis rajono savivaldybe

Panevežys rajono savivaldybe

Prienai rajono savivaldybe

Birštonas savivaldybe

Kazlu Ruda savivaldybe

Marijampole savivaldybe

Kalvarija savivaldybe

Kaunas miesto savivaldybe

Panevežys miesto savivaldybe.

4.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

byen Suwałki

byen Białystok

kommunerne Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki og Raczki i powiat suwalski

kommunerne Krasnopol og Puńsk i powiat sejneński

kommunerne Augustów med byen Augustów, Nowinka, Sztabin og Bargłów Kościelny i powiat augustowski

powiat moniecki

kommunerne Suchowola og Korycin i powiat sokólski

kommunerne Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Łapy, Poświętne, Zawady og Dobrzyniewo Duże i powiat białostocki

powiat bielski

powiat hajnowski

kommunerne Grodzisk, Dziadkowice og Milejczyce i powiat siemiatycki

kommunen Rutki i powiat zambrowski

kommunerne Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie med byen Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo og Ciechanowiec i powiat wysokomazowiecki.

DEL II

1.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aknīstes novads

Cesvaines novads

Ērgļu novads

Ilūkstes novads

Jēkabpils republikas pilsēta

Jēkabpils novads

Kokneses novads

Krustpils novads

Līvānu novads

Lubānas novads

Madonas novads

Pļaviņu novads

Salas novads

Varakļānu novads.

2.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Alytus apskritis

Anykšciai rajono savivaldybe

Rokiškis rajono savivaldybe

Šalcininkai rajono savivaldybe

Širvintos rajono savivaldybe

Trakai rajono savivaldybe

Ukmerge rajono savivaldybe

Vilnius rajono savivaldybe

Elektrenai savivaldybe

Vilnius miesto savivaldybe.

3.   Polen

Følgende områder i Polen:

I województwo podlaskie:

kommunerne Giby og Sejny med byen Sejny i powiat sejneński

kommunerne Lipsk og Płaska i powiat augustowski

kommunerne Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków og Michałowo i powiat białostocki

kommunerne Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka og Szudziałowo i powiat sokólski.

DEL III

1.   Italien

Følgende områder i Italien:

hele Sardinien.

2.   Letland

Følgende områder i Letland:

Aglonas novads

Beverīnas novads

Burtnieku novads

Ciblas novads

Dagdas novads

Daugavpils novads

Kārsavas novads

Krāslavas novads

Ludzas novads

Naukšēnu novads

Preiļu novads

Rēzeknes novads

Riebiņu novads

Rūjienas novads

Strenču novads

Valkas novads

Vārkavas novads

Viļānu novads

Zilupes novads

Daugavpils republikas pilsēta

Rēzekne republikas pilsēta.

3.   Litauen

Følgende områder i Litauen:

Ignalina rajono savivaldybe

Moletai rajono savivaldybe

Švencionys rajono savivaldybe

Utena rajono savivaldybe

Zarasai rajono savivaldybe

Visaginas savivaldybe.«


Top