Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0518

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 518/2014 af 5. marts 2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 og (EU) nr. 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet EØS-relevant tekst

OJ L 147, 17.5.2014, p. 1–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/518/oj

17.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 147/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 518/2014

af 5. marts 2014

om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012, (EU) nr. 874/2012, (EU) nr. 665/2013, (EU) nr. 811/2013 og (EU) nr. 812/2013 for så vidt angår mærkning af energirelaterede produkter på internettet

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det kræves i direktiv 2010/30/EU, at Kommissionen fastsætter nærmere bestemmelser om mærkning af energirelaterede produkter ved hjælp af delegerede retsakter, der indeholder tiltag til sikring af, at potentielle slutbrugere i tilfælde af fjernsalg, herunder postordresalg, salg efter katalog, telefonsalg og salg via internettet, gøres bekendt med de oplysninger, der er angivet på etiketten og i databladet.

(2)

I dag gælder det, at i tilfælde af fjernsalg skal oplysningerne fra energimærket vises i en bestemt rækkefølge. Der er dog i dag ikke krav om, at selve energimærket eller databladet skal vises. I hvor høj grad slutbrugerne er i stand til at træffe mere velinformerede købsafgørelser, er derfor anderledes i tilfælde af fjernsalg, da slutbrugerne hverken bliver vejledt af energimærkets farveskala eller får oplyst, hvilken energiklasse der er bedst i den pågældende produktgruppe, eller bliver gjort bekendt med de øvrige oplysninger i databladet.

(3)

Fjernsalg via internettet tegner sig for en stigende andel af salget af energirelaterede produkter. Ved internetsalg er det muligt at vise energimærke og datablad, uden at den administrative byrde øges. Derfor bør forhandlere vise energimærket og databladet ved internetsalg.

(4)

For at opnå, at energimærke og datablad vises på internettet, bør leverandørerne levere en elektronisk version af mærket og databladet for hver model af et energirelateret produkt til forhandlerne, fx ved at stille disse elektroniske versioner til rådighed på et websted, hvorfra forhandlerne kan downloade dem.

(5)

For at opfyldelse af kravene i denne forordning kan indgå som et led i den sædvanlige forretningsgang, bør leverandørerne have pligt til at stille energimærket og databladet til rådighed i elektronisk form alene for nye modeller, herunder forbedrede eksisterende modeller, hvorved der i praksis forstås modeller med en ny modelbetegnelse. For eksisterende modeller bør det være frivilligt at stille elektronisk energimærke og datablad til rådighed.

(6)

Da visning af energimærke og datablad ved siden af produktet muligvis vil kræve mere plads på skærmen, bør det tillades at benytte indlejret billede.

(7)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 (2), (EU) nr. 1060/2010 (3), (EU) nr. 1061/2010 (4), (EU) nr. 1062/2010 (5), (EU) nr. 626/2011 (6), (EU) nr. 392/2012 (7), (EU) nr. 874/2012 (8), (EU) nr. 665/2013 (9), (EU) nr. 811/2013 (10) og (EU) nr. 812/2013 (11) bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010

I delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller«.

b)

Følgende tilføjes som nyt litra g):

»g)

der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsopvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsopvaskemaskinemodeller.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

(b)

»husholdningsopvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugeren ikke kan forventes at have set husholdningsopvaskemaskinen udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet«.

3)

Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 2

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010

I delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug«.

b)

Følgende tilføjes som nyt litra g):

»g)

at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver model af køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre modeller af køle/fryseapparater til husholdningsbrug.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

at køle/fryseapparater til husholdningsbrug, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren ikke kan forventes at få mulighed for at se produktet udstillet, forsynes med de oplysninger, som stilles til rådighed af leverandørerne, jf. bilag V; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag X anvendelse i stedet«.

3)

Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 3

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

I delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller«.

b)

Følgende tilføjes som nyt litra g):

»g)

der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningsvaskemaskinemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningsvaskemaskinemodeller.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

husholdningsvaskemaskiner, der udbydes til salg, leje eller salg på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet«.

3)

Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag III til nærværende forordning.

Artikel 4

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010

I delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller«.

b)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver fjernsynsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre fjernsynsmodeller.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

fjernsyn, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se fjernsynet udstillet, forsynes med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag VI; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet«.

3)

Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IV til nærværende forordning.

Artikel 5

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 626/2011

I delegeret forordning (EU) nr. 626/2011 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra h):

»h)

De skal for hver klimaanlægsmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse, stille et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag III, under anvendelse af energieffektivitetsklasserne i bilag II, til rådighed for forhandlerne. De kan også stille et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller.«

b)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra i):

»i)

De skal stille et elektronisk datablad som vist i bilag IV til rådighed for forhandlerne for hver klimaanlægsmodel. De kan også stille et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre klimaanlægsmodeller.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

Klimaanlæg, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag IV og VI. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra h) og i), finder bestemmelserne i bilag IX anvendelse i stedet.«

3)

Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag V til nærværende forordning.

Artikel 6

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

I delegeret forordning (EU) nr. 392/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende tilføjes som nyt litra f):

»f)

at der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller«.

b)

Følgende tilføjes som nyt litra g):

»g)

at der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag II til rådighed for forhandlerne for hver husholdningstørretumblermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre husholdningstørretumblermodeller.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

at husholdningstørretumblere, der udbydes til salg, leje eller køb på afbetaling på en sådan måde, at slutbrugerne ikke kan forventes at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, bringes i omsætning med de af leverandøren givne oplysninger, jf. nærværende forordnings bilag IV; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet«.

3)

Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 7

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 874/2012

I delegeret forordning (EU) nr. 874/2012 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 1, til rådighed for forhandlerne for hver lyskildemodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lyskildemodeller.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra e):

»e)

Der skal stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag I, nr. 2, til rådighed for forhandlerne for hver lysarmaturmodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse. Der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre lysarmaturmodeller.«

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

Hver model, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor den endelige ejer må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, skal være ledsaget af de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag IV. Hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende som nyt litra d):

»d)

Alle modeller, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet via internettet, skal være ledsaget af et energimærke, der er i overensstemmelse med bilag VIII, hvis det elektroniske energimærke er stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra e).«

3)

Der tilføjes et nyt bilag VIII som anført i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 8

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 665/2013

I delegeret forordning (EU) nr. 665/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

stilles der et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, som er angivet i bilag II, til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk energimærke til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller«.

b)

I stk. 1 tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

stilles der et elektronisk datablad som vist i bilag III til rådighed for forhandlerne for hver støvsugermodel, der bringes i omsætning fra den 1. januar 2015 med en ny modelbetegnelse; der kan også stilles et elektronisk datablad til rådighed for forhandlerne for andre støvsugermodeller.«

2)

Artikel 4, litra b), affattes således:

»b)

bliver støvsugere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet på en sådan måde, at slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se produktet udstillet, jf. artikel 7 i direktiv 2010/30/EU, markedsført med de oplysninger, som leverandøren skal give i overensstemmelse med bilag V til nærværende forordning; hvor udbud til salg sker via internettet og der er stillet et elektronisk energimærke og et elektronisk datablad til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f) og g), finder bestemmelserne i bilag VIII anvendelse i stedet«.

3)

Der indsættes et nyt bilag VIII som anført i bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 9

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 811/2013

I delegeret forordning (EU) nr. 811/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne.«

b)

I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver model af anlæg til rumopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til rumopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed.«

c)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver model af anlæg til rumopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1.«

d)

I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne.«

e)

I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne; for modeller af varmepumpeanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed.«

f)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 26. september 2019 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model af anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2.«

g)

I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c):

»c)

De skal for hver temperaturstyringsmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne.«

h)

I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra c):

»c)

De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne.«

i)

I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne.«

j)

I stk. 5 tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver model af en pakke med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 5, til rådighed for forhandlerne.«

k)

I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der svarer til de klasser for årsvirkningsgrad ved rumopvarmning og energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1 og 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 4, til rådighed for forhandlerne.«

l)

I stk. 6 tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver model af en pakke med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 6, til rådighed for forhandlerne.«

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

Anlæg til rumopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til i bilag VI, punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse.«

b)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

Anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se anlægget til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse.«

c)

Stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

Pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse.«

d)

Stk. 4, litra b), affattes således:

»b)

Pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 4, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag IX finder anvendelse.«

3)

Bilag VI ændres som anført i bilag IX til nærværende forordning.

4)

Der tilføjes et nyt bilag IX som anført i bilag IX til nærværende forordning.

Artikel 10

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 812/2013

I delegeret forordning (EU) nr. 812/2013 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.1, til rådighed for forhandlerne.«

b)

I stk. 1, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver vandvarmermodel skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 1, til rådighed for forhandlerne; for modeller af brugsvandsvarmepumper skal forhandlerne dog mindst have det elektroniske datablad for den varmeproducerende enhed stillet til rådighed.«

c)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 1.2, for hver model vandvarmer i de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1.«

d)

I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.1, til rådighed for forhandlerne.«

e)

I stk. 2, første afsnit, tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver model varmtvandsbeholder skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 2, til rådighed for forhandlerne.«

f)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Fra den 26. september 2017 skal der til forhandlerne leveres et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 2.2, for hver model varmtvandsbeholder i de energieffektivitetsklasser, der er anført i bilag II, punkt 2.«

g)

I stk. 3 tilføjes følgende som nyt litra c):

»c)

De skal for hver solvarmekomponentmodel stille et elektronisk datablad som foreskrevet i bilag IV, punkt 3, til rådighed for forhandlerne.«

h)

I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra f):

»f)

For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent, der svarer til de energieffektivitetsklasser ved vandopvarmning, der er anført i bilag II, punkt 1, skal der stilles et elektronisk energimærke i den udformning og med de oplysninger, der er anført i bilag III, punkt 3, til rådighed for forhandlerne.«

i)

I stk. 4 tilføjes følgende som nyt litra g):

»g)

For hver model af en pakke med vandvarmer og solvarmekomponent skal der stilles et elektronisk datablad som vist i bilag IV, punkt 4, til rådighed for forhandlerne.«

2)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

Vandvarmere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se vandvarmeren udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 1, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse.«

b)

Stk. 2, litra b), affattes således:

»b)

Varmtvandsbeholdere, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se varmtvandsbeholderen udstillet, markedsføres med de oplysninger, som leverandøren skal give i henhold til bilag VI, punkt 2, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse.«

c)

Stk. 3, litra b), affattes således:

»b)

Pakker med vandvarmer og solvarmekomponent, der udbydes til salg, leje eller leje med køberet i situationer, hvor slutbrugeren må formodes ikke at få lejlighed til at se pakken med vandvarmer og solvarmekomponent udstillet, markedsføres med de oplysninger, som skal gives i henhold til i bilag VI, punkt 3, undtagen ved udbud til salg via internettet, hvor bestemmelserne i bilag X finder anvendelse.«

3)

Bilag VI ændres som anført i bilag X til nærværende forordning.

4)

Der tilføjes et nyt bilag X som anført i bilag X til nærværende forordning.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsopvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1060/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår krav til miljøvenligt design af køle/fryseapparater til husholdningsbrug (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 17).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1061/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningsvaskemaskiner (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 47).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2010 af 28. september 2010 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af fjernsyn (EUT L 314 af 30.11.2010, s. 64).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 626/2011 af 4. maj 2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af klimaanlæg (EUT L 178 af 6.7.2011, s. 1).

(7)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 392/2012 af 1. marts 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af husholdningstørretumblere (EUT L 123 af 9.5.2012, s. 1).

(8)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 874/2012 af 12. juli 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af elektriske lyskilder og lysarmaturer (EUT L 258 af 26.9.2012, s. 1).

(9)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 af 3. maj 2013 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af støvsugere (EUT L 192 af 13.7.2013, s. 1).

(10)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 811/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af anlæg til rumopvarmning, anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, pakker med anlæg til rumopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent samt pakker med anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning, temperaturstyring og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 1).

(11)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 af 18. februar 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (EUT L 239 af 6.9.2013, s. 83).


BILAG I

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010

Som nyt bilag VIII indsættes følgende:

»BILAG VIII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I, punkt 2. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG II

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 1060/2010

Som nyt bilag X indsættes følgende:

»BILAG X

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I, punkt 3. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG III

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 1061/2010

Som nyt bilag VIII indsættes følgende:

»BILAG VIII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I, punkt 2. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG IV

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2010

Som nyt bilag IX indsættes følgende:

»BILAG IX

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris, jf. tidsplanen i artikel 3, stk. 3. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag V, punkt 5. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG V

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 626/2011

Som nyt bilag IX indsættes følgende:

»BILAG IX

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra h), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris, jf. tidsplanen i artikel 3, stk. 4-6. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag III. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra i), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG VI

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 392/2012

Som nyt bilag VIII indsættes følgende:

»BILAG VIII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I, punkt 4. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG VII

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 874/2012

Som nyt bilag VIII indsættes følgende:

»BILAG VIII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-4 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), eller stk. 2, litra e), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag I. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.«


BILAG VIII

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 665/2013

Som nyt bilag VII indsættes følgende:

»BILAG VII

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra f), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris, jf. tidsplanen i artikel 3, stk. 2. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag II, punkt 3. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardmekanisme for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG IX

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 811/2013

a)

Overskriften til bilag VI affattes således:

»Oplysninger, der skal gives til slutbrugere, der ikke kan forventes at have set produktet udstillet, undtagen via internettet«.

b)

Som nyt bilag IX indsættes følgende:

»BILAG IX

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, eller som — hvis der er tale om en pakke — er behørigt udfyldt på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandørerne har stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris, jf. tidsplanen i artikel 3. Er der vist både et produkt og en pakke og kun anført pris for pakken, skal kun pakkens energimærke vises. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag III. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, litra g), skal vises på skærmen i nærheden af produktets pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


BILAG X

Ændring af bilagene til delegeret forordning (EU) nr. 812/2013

a)

Overskriften til bilag VI affattes således:

»Oplysninger, der skal gives til slutbrugere, der ikke kan forventes at have set produktet udstillet, undtagen via internettet«.

b)

Som nyt bilag X indsættes følgende:

»BILAG X

Oplysninger, der skal gives ved salg, leje eller leje med køberet via internettet

1)

I forbindelse med punkt 2-5 gælder følgende definitioner:

a)

»skærm«: enhver form for skærm, herunder berøringsfølsomme skærme, eller anden visuel teknologi, der anvendes til at vise internetindhold for brugerne

b)

»indlejret billede«: en visuel grænseflade, hvor der bliver adgang til et billede eller et datasæt ved at klikke på, ved at føre musemarkøren hen over (mouse rollover) eller ved at berøre et andet billede eller datasæt

c)

»berøringsfølsom skærm«: en skærm, der reagerer ved berøring, såsom en tavlecomputer eller en smartphone

d)

»alternativ tekst«: tekst, der foreligger som et alternativ til grafisk indhold, således at oplysninger kan præsenteres i ikke-grafisk form i situationer, hvor skærmen ikke kan gengive det grafiske indhold, eller som støtte for tilgængelighed, f.eks. som inputdata til talesyntesesystemer.

2)

Det energimærke, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, eller som — hvis der er tale om en pakke — er behørigt udfyldt på grundlag af det energimærke og de datablade, som leverandørerne har stillet til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris, jf. tidsplanen i artikel 3. Er der vist både et produkt og en pakke og kun anført pris for pakken, skal kun pakkens energimærke vises. Energimærket skal have en sådan størrelse, at det er klart synligt og letlæseligt, og have samme proportioner som vist i bilag III. Energimærket kan vises som indlejret billede, og i så fald skal den figur, der giver adgang til mærket, opfylde specifikationerne i punkt 3 i dette bilag. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal energimærket fremkomme første gang, der klikkes på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller første gang figuren berøres.

3)

Den figur, der giver adgang til energimærket som indlejret billede, skal:

a)

bestå af en pil i den farve, der svarer til produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse på mærket

b)

på pilen vise produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i hvid i samme skriftstørrelse som prisen

c)

have et af disse to formater:

Image

4)

Ved brug af indlejret billede skal rækkefølgen ved visning af energimærket være som følger:

a)

den i punkt 3 omhandlede figur skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris

b)

figuren skal linke til mærket

c)

mærket skal vises, når der klikkes med musen på figuren eller musemarkøren føres hen over den, eller når figuren berøres

d)

mærket skal vises i et pop-up-vindue, et nyt faneblad, en ny side eller som indsat skærmbillede

e)

ved forstørrelse af mærket på berøringsfølsomme skærme skal de for skærmen gældende konventioner for forstørrelse ved berøring anvendes

f)

visningen af mærket skal afsluttes ved hjælp af en »lukke«-funktion eller en anden standardprocedure for afslutning

g)

den alternative tekst, der skal vises i stedet for det grafiske indhold, når mærket ikke kan vises, skal være produktets eller pakkens energieffektivitetsklasse i samme skriftstørrelse som prisen.

5)

Det datablad, som leverandørerne stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 3, skal vises på skærmen i nærheden af produktets eller pakkens pris. Det skal have en sådan størrelse, at databladet er klart synligt og letlæseligt. Databladet kan vises som indlejret billede, og i så fald skal det link, der giver adgang til databladet, klart synligt og letlæseligt vise »Datablad«. Såfremt der anvendes indlejret billede, skal databladet fremkomme første gang, der klikkes på linket eller musemarkøren føres hen over det, eller første gang linket berøres.«


Top