EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0322

2013/322/EU: AVS-EU-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2013 af 7. juni 2013 om Den Føderale Republik Somalias anmodning om observatørstatus og efterfølgende tiltrædelse af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

EUT L 173 af 26.6.2013, p. 70–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/322/oj

26.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/70


AVS-EU-MINISTERRÅDETS AFGØRELSE Nr. 2/2013

af 7. juni 2013

om Den Føderale Republik Somalias anmodning om observatørstatus og efterfølgende tiltrædelse af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side

(2013/322/EU)

AVS-EU-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som ændret i Luxembourg den 25. juni 2005 (2) og som ændret i Ouagadougou den 22. juni 2010 (3) ("AVS-EU-aftalen"), særlig artikel 94,

under henvisning til AVS-EU-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2005 af 8. marts 2005 om vedtagelse af forretningsordenen for AVS-EU-Ministerrådet (4), særlig artikel 8, stk. 2, og

ud fra følgende i betragtninger:

(1)

Cotonouaftalen trådte i kraft den 1. juli 2008 i overensstemmelse med aftalens artikel 93, stk. 3. Den blev ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 og anden gang i Ouagadougou den 22. juni 2010. Anden ændring har fundet midlertidig anvendelse siden den 31. oktober 2010 (5).

(2)

Ifølge artikel 94 i AVS-EU-aftalen skal enhver anmodning om tiltrædelse, som fremsættes af en stat, indgives til og godkendes af AVS-EU-Ministerrådet.

(3)

Den 25. februar 2013 indgav Den Føderale Republik Somalia en anmodning om observatørstatus og efterfølgende tiltrædelse i overensstemmelse med artikel 94 i AVS-EU-aftalen.

(4)

Den Føderale Republik Somalia bør deponere sin tiltrædelsesakt hos depositarerne for AVS-EU-aftalen, dvs. Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og sekretariatet for AVS-staterne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af anmodning om tiltrædelse og observatørstatus

Den Føderale Republik Somalias anmodning om at tiltræde partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 som ændret i Luxembourg den 25. juni 2005 og som ændret i Ouagadougou den 22. juni 2010 godkendes hermed.

Den Føderale Republik Somalia deponerer sin tiltrædelsesakt hos depositarerne for AVS-EU-aftalen, dvs. Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og sekretariatet for AVS-staterne.

Den Føderale Republik Somalia kan i afventning af tiltrædelsen deltage i Rådets møder som observatør.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juni 2013.

På AVS-EU-Ministerrådets vegne

P. T. C. SKELEMANI

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  Aftale om ændring af partnerskabsaftalen mellem medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og medlemsstaterne på den anden side undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27).

(3)  Aftale om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3).

(4)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 44.

(5)  Afgørelse nr. 2/2010 truffet af AVS-EU-Ministerrådet den 21. juni 2010 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 68).


Top