EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013Q0626(01)

Ændring af domstolens procesreglement

OJ L 173, 26.6.2013, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2013/626(1)/oj

26.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/65


ÆNDRING AF DOMSTOLENS PROCESREGLEMENT

DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 253, stk. 6,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a, stk. 1,

under henvisning til artikel 64, stk. 2, i protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, og ud fra følgende betragtning:

Med tiltrædelsen af Republikken Kroatien bliver kroatisk officielt sprog i Den Europæiske Union, og dette sprog bør anføres blandt de processprog, der er fastsat ved procesreglementet.

Med Rådets godkendelse, meddelt den 7. juni 2013 —

VEDTAGET FØLGENDE ÆNDRING AF SIT PROCESREGLEMENT:

Artikel 1

Artikel 36 i Domstolens procesreglement af 25. september 2012 (1) affattes således:

»Artikel 36

Processprogene er bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.«

Artikel 2

1.   Nærværende ændring af procesreglementet offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Den træder i kraft på samme tidspunkt som traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

2.   Teksten til procesreglementet på kroatisk vedtages efter, at den i stk. 1 nævnte traktat er trådt i kraft.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2013.

 


(1)  EUT L 265 af 29.9.2012, s. 1.


Top