EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0671

2012/671/EU: Domstolens afgørelse af 23. oktober 2012 vedrørende Domstolens vicepræsidents judicielle opgaver

OJ L 300, 30.10.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/671/oj

30.10.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/47


DOMSTOLENS AFGØRELSE

af 23. oktober 2012

vedrørende Domstolens vicepræsidents judicielle opgaver

(2012/671/EU)

DOMSTOLEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særligt artikel 278-280 og artikel 299, stk. 4,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særligt artikel 81, stk. 3 og 4, artikel 157 og artikel 164, stk. 3,

under henvisning til protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol, særligt artikel 9a, 39 og 57,

under henvisning til Domstolens procesreglement af 25. september 2012, særligt artikel 10, stk. 3, artikel 13 og 160-166, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 39, stk. 2, i protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolens vicepræsident udøve de beføjelser, der er omhandlet i denne bestemmelses stk. 1, i overensstemmelse med bestemmelserne i procesreglementet.

(2)

I overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i Domstolens procesreglement kan Domstolen vedtage en afgørelse om, under hvilke betingelser vicepræsidenten afløser Domstolens præsident ved udførelsen af dennes judicielle opgaver.

(3)

Domstolens procesreglement af 25. september træder i kraft den 1. november 2012.

(4)

Afgørelsen om, under hvilke betingelser vicepræsidenten afløser Domstolens præsident ved udførelsen af dennes judicielle opgaver, bør træde i kraft på den samme dato —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Domstolens vicepræsident afløser Domstolens præsident ved udførelsen af de judicielle opgaver, der er anført i artikel 39, stk. 1, og artikel 57 i protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol samt i artikel 160-166 i Domstolens procesreglement.

Har vicepræsidenten forfald, varetages de i foregående stykke omhandlede opgaver af en af formændene for afdelinger med fem dommere eller, hvis dette ikke er muligt, af en af formændene for afdelinger med tre dommere eller, hvis dette ikke er muligt, af en af de øvrige dommere, i henhold til den rangfølge, der er fastsat i procesreglementets artikel 7.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft den 1. november 2012.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 23. oktober 2012.

A. CALOT ESCOBAR

Justitssekretær

V. SKOURIS

Præsident


Top