EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0383

2012/383/EU: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EUPOL COPPS/1/2012 af 3. juli 2012 om udnævnelse af chefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

OJ L 186, 14.7.2012, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/383/oj

14.7.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 186/31


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE EUPOL COPPS/1/2012

af 3. juli 2012

om udnævnelse af chefen for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS)

(2012/383/EU)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2005/797/FUSP af 14. november 2005 om Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (1) (EUPOL COPPS), navnlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 1, i fælles aktion 2005/797/FUSP bemyndiges Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i overensstemmelse med traktatens artikel 38 til at træffe de relevante afgørelser med henblik på at varetage den politiske kontrol med og den strategiske ledelse af EUPOL COPPS, herunder især afgørelsen om at udnævne en missionschef.

(2)

Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har foreslået udnævnelsen af Kenneth DEANE til missionschef for EUPOL COPPS for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kenneth DEANE udnævnes til chef for Den Europæiske Unions politimission i de palæstinensiske områder (EUPOL COPPS) for perioden fra den 1. juli 2012 til den 30. juni 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. juli 2012.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2012.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  EUT L 300 af 17.11.2005, s. 65.


Top