EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0849

2011/849/FUSP: Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités afgørelse EULEX/2/2011 af 16. december 2011 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO

OJ L 335, 17.12.2011, p. 85–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/849/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/85


DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉS AFGØRELSE EULEX/2/2011

af 16. december 2011

om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (1), EULEX KOSOVO

(2011/849/FUSP)

DEN UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITISKE KOMITÉ HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 38, stk. 3,

under henvisning til Rådets fælles aktion 2008/124/FUSP af 4. februar 2008 om Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo, EULEX KOSOVO (2), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til fælles aktion 2008/124/FUSP bemyndiges Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i overensstemmelse med traktatens artikel 38 til at træffe de relevante afgørelser med henblik på at udøve den politiske kontrol med og den strategiske styring af Den Europæiske Unions retsstatsmission i Kosovo (EULEX KOSOVO) herunder afgørelsen om at udnævne en missionschef.

(2)

Den 8. juni 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/322/FUSP (3) om forlængelse af EULEX KOSOVO indtil den 14. juni 2012.

(3)

Ved afgørelse 2010/431/FUSP (4) udnævnte PSC, efter forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR), Xavier BOUT DE MARNHAC til missionschef for EULEX KOSOVO med virkning fra den 15. oktober 2010.

(4)

Ved afgørelse 2011/688/FUSP (5) forlængede PSC mandatet for Xavier BOUT DE MARNHAC som missionschef for EULEX KOSOVO indtil den 14. december 2011.

(5)

Den 9. december 2011 foreslog HR at forlænge mandatet for Xavier BOUT DE MARNHAC som missionschef for EULEX KOSOVO indtil den 14. juni 2012 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Mandatet for Xavier BOUT DE MARNHAC som missionschef for EULEX KOSOVO forlænges hermed indtil den 14. juni 2012.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 15. december 2011.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komités vegne

O. SKOOG

Formand


(1)  I overensstemmelse med De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1244 (1999).

(2)  EUT L 42 af 16.2.2008, s. 92.

(3)  EUT L 145 af 11.6.2010, s. 13.

(4)  EUT L 202 af 4.8.2010, s. 10.

(5)  EUT L 270 af 15.10.2011, s. 32.


Top