EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0848

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/848/FUSP af 16. december 2011 om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

OJ L 335, 17.12.2011, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 010 P. 203 - 204

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/848/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/83


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/848/FUSP

af 16. december 2011

om gennemførelse af afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2, og

under henvisning til Rådets afgørelse 2010/788/FUSP af 20. december 2010 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 20. december 2010 afgørelse 2010/788/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Republik Congo.

(2)

Den 12. oktober og den 28. november 2011 ajourførte den komité under Sikkerhedsrådet, der er nedsat ved De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1533 (2004) om Den Demokratiske Republik Congo, listen over personer og enheder, der er omfattet af restriktive foranstaltninger.

(3)

Bilaget til afgørelse 2010/788/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til denne afgørelse, tilføjes på listen i bilaget til afgørelse 2010/788/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 336 af 21.12.2010, s. 30.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

Navn

Alias

Fødselsdato/fødested:

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Udpegningsdato

Jamil MUKULU

Professor Musharaf

Steven Alirabaki

David Kyagulanyi

Musezi Talengelanimiro

Mzee Tutu

Abdullah Junjuaka

Alilabaki Kyagulanyi

1965

Alternativ fødselsdato: den 1. januar 1964

Ntoke Village,

Ntenjeru Sub County

Kayunga District

Uganda

Ugander

Leder af the Allied Democratic Forces (ADF)

Øverstbefalende, the Allied Democratic Forces

Ifølge offentligt tilgængelige kilder og officielle rapporter, herunder Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomités rapporter, er Jamil Mukulu den militære leder af the Allied Democratic Forces (ADF), som er en udenlandsk væbnet gruppe, der opererer i DRC og hindrer afvæbning og frivillig repatriering eller genbosættelse af ADF kombattanter som beskrevet i afsnit 4, litra b), i resolution 1857 (2008).

12.10.2011

Hussein Muhammad

Nicolas Luumu

Talengelanimiro

 

 

Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité har rapporteret, at Jamil Mukulu har stået for lederskab af og materiel støtte til ADF, som er en væbnet gruppe, der opererer på DRC's område.

Ifølge flere kilder, herunder Ekspertgruppen for DRC under FN's Sikkerhedsråds Sanktionskomité, er Jamil Mukulu også fortsat med at udøve indflydelse på ADF's politikker, skaffet finansiering og bibeholdt den direkte ledelse over og kontrol med ADF' styrker i felten, herunder ansvaret for forbindelsen til internationale terroristnetværker.

Ntabo Ntaberi SHEKA

 

Den 4. april 1976

Walikale-territoriet,

Den Demokratiske Republik Congo

Congoleser

Øverstbefalende, Nduma-forsvaret af Congo, Mayi Mayi Sheka-gruppen.

Ntabo Ntaberi Sheka, øverstbefalende i den politiske afdeling af Mayi Mayi Sheka, er den politiske leder af en congolesisk bevæbnet gruppe, der hindrer afvæbning, demobilisering eller reintegration af kombattanter. Mayi Mayi Sheka er en militsgruppe i Congo, der opererer fra baser i Walikale-territoriet i den østlige del af DRC.

Mayi Mayi Sheka-gruppen har udført angreb på miner i den østlige del af DRC, hvilket inkluderer overtagelsen af Bisiyeminerne og afpresning af lokale.

Ntabo Ntaberi Sheka har også begået alvorlige krænkelser af folkeretten, bl.a. over for børn. Ntabo Ntaberi Sheka planlagde og gav ordre til en række angreb i Walikaleterritoriet fra den 30. juli til den 2. august 2010 for at straffe medlemmerne af lokalbefolkningen, der var anklaget for at samarbejde med de congolesiske regeringsstyrker. Under angrebene blev børn voldtaget og bortført, sat til tvangsarbejde og udsat for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling. Mayi Mayi Sheka-militsgruppen tvangsrekrutterer også drenge og tæller i sine rækker børn hvervet via rekrutteringskampagner.

28.11.2011


Top