EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0845

Rådets afgørelse 2011/845/FUSP af 16. december 2011 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

OJ L 335, 17.12.2011, p. 78–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 47 - 47

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/845/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/78


RÅDETS AFGØRELSE 2011/845/FUSP

af 16. december 2011

om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29 og artikel 31, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. november 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/694/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (1), hvorved gyldigheden af deres nationale tilladelser til indrejse i og ophold på de medlemsstaters område, der er nævnt i fælles holdning 2002/400/FUSP af 21. maj 2002 om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere (2), blev forlænget med 12 måneder.

(2)

Rådet finder det på baggrund af en vurdering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP rimeligt at forlænge gyldigheden af disse tilladelser med yderligere 12 måneder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De medlemsstater, der er nævnt i artikel 2 i fælles holdning 2002/400/FUSP, forlænger gyldigheden af de nationale tilladelser til indrejse og ophold, der er givet i medfør af artikel 3 i nævnte fælles holdning med yderligere 12 måneder.

Artikel 2

Rådet foretager en evaluering af anvendelsen af fælles holdning 2002/400/FUSP senest 6 måneder efter vedtagelsen af nærværende afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 303 af 19.11.2010, s. 13.

(2)  EFT L 138 af 28.5.2002, s. 33.


Top