EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1321

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1321/2011 af 16. december 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

OJ L 335, 17.12.2011, p. 17–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 062 P. 233 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; stiltiende ophævelse ved 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1321/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1321/2011

af 16. december 2011

om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 af 12. oktober 1993 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (1), særlig artikel 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande bør ajourføres under hensyntagen til ændringer til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (2), som også påvirker visse koder i bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93.

(2)

Forordning (EØF) nr. 3030/93 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det tekstiludvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EØF) nr. 3030/93 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2012.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 275 af 8.11.1993, s. 1.

(2)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EØF) nr. 3030/93 foretages følgende ændringer:

Bilag I affattes således:

»

BILAG I

DE I ARTIKEL 1 OMHANDLEDE TEKSTILVARER  (1)

1.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

2.

Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varer med oprindelse i Kina under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre.

3.

Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

4.

Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPE I A

1

Garn af bomuld, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex 5604 90 90

2

Vævede stoffer af bomuld, bortset fra drejervævet stof af bomuld, frottéstof, vævede bånd, fløjls-, plys- og chenillestoffer, tyl og knyttede netstoffer

 

 

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 19 005210 21 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 20 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

2 a)

Heraf: Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 005208 59 105208 59 905209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 49 005210 51 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex 5811 00 00ex 6308 00 00

3

Vævet stof af korte kemofibre, syntetiske eller regenererede, bortset fra vævede bånd, fløjls- og plysstoffer (inklusive håndklædefrottéstof af bomuld) og chenillestoffer

 

 

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 11 005514 12 005514 19 105514 19 905514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 99 205515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

3 a)

Heraf: Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 005513 23 105513 23 905513 29 005513 31 005513 39 005513 41 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 30 105514 30 305514 30 505514 30 905514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex 5515 29 005515 91 305515 91 905515 99 405515 99 80ex 5803 00 90ex 5905 00 70ex 6308 00 00

GRUPPE I B

4

Skjorter, T-shirts, pully-shirts (undtagen af uld eller fine dyrehår), undertrøjer og lign., af trikotage

6,48

154

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 206110 20 106110 30 10

5

Sweatere, pullovere, slipovere, cardiganer, cardigansæt, jumpere, trøjer og veste (undtagen tilskårne og syede); anorakker, vindjakker, blousonjakker og lign., af trikotage

4,53

221

ex 6101 90 806101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

6

Shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) til mænd og drenge, vævede; lange benklæder til kvinder og piger, vævede af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; underdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29

1,76

568

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

7

Skjorter, skjortebluser og bluser, også af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, til kvinder og piger

5,55

180

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

8

Skjorter (herunder sports- og arbejdsskjorter), ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

4,60

217

ex 6205 90 806205 20 006205 30 00

GRUPPE II A

9

Håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld; håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, af vævet frottéstof af bomuld

 

 

5802 11 005802 19 00ex 6302 60 00

20

Sengelinned, ikke af trikotage

 

 

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

22

Garn af korte syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

22 a)

Akryl

 

 

ex 5508 10 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Garn af korte regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

32

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer, bortset fra håndklædefrottéstof og lignende frottéstof af bomuld samt vævede bånd og tuftet tekstilstof, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 26 005801 27 005801 31 005801 32 005801 33 005801 36 005801 37 005802 20 005802 30 00

32 a)

Heraf: Skudfløjl, riflet

 

 

5801 22 00

39

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, ikke af frottéstof

 

 

6302 51 006302 53 90ex 6302 59 906302 91 006302 93 90ex 6302 99 90

GRUPPE II B

12

Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker og lign., af trikotage, (ikke til spædbørn), herunder også støttestrømper, bortset fra varer under kategori 70

24,3 par

41

6115 10 10ex 6115 10 906115 22 006115 29 006115 30 116115 30 906115 94 006115 95 006115 96 106115 96 996115 99 00

13

Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

17

59

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex 6212 10 10ex 9619 00 51

14

Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21

0,72

1 389

6201 11 00ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906210 20 00

15

Frakker, kapper og slag, vævede, til kvinder og piger; jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra parkacoats under kategori 21

0,84

1 190

6202 11 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

16

Jakkesæt, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skisæt; forede træningsdragter til mænd og drenge, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

0,80

1 250

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 22 806203 23 806203 29 186203 29 306211 32 316211 33 31

17

Jakker og blazere, ikke af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske fibre eller regenererede fibre

1,43

700

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

18

Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., til mænd eller drenge, ikke af trikotage

 

 

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 99 106207 99 90

Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex 6212 10 10ex 9619 00 59

19

Lommetørklæder, ikke af trikotage

59

17

6213 20 00ex 6213 90 00

21

Parkacoats; anorakker, vindjakker, blousonjakker og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre; overdele af forede træningsdragter, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, bortset fra varer i kategori 16 og 29

2,3

435

ex 6201 12 10ex 6201 12 90ex 6201 13 10ex 6201 13 906201 91 006201 92 006201 93 00ex 6202 12 10ex 6202 12 90ex 6202 13 10ex 6202 13 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

24

Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker, og lign., af trikotage, til mænd og drenge

3,9

257

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 00ex 6107 99 00

Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til kvinder og piger

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex 6108 99 00

26

Kjoler til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

3,1

323

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

27

Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger

2,6

385

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

28

Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,61

620

6103 41 006103 42 006103 43 00ex 6103 49 006104 61 006104 62 006104 63 00ex 6104 69 00

29

Dragter, kostumer og sæt, ikke af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt; forede træningsdragter til kvinder og piger, med yderstof af et og samme stof, af bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,37

730

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

31

Brystholdere, vævede eller af trikotage

18,2

55

ex 6212 10 106212 10 90

68

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori 10 og 87, og strømper og vævede sokker under kategori 88, ikke af trikotage

 

 

6111 90 196111 20 906111 30 90ex 6111 90 90ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 90ex 9619 00 51ex 9619 00 59

73

Træningsdragter af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

1,67

600

6112 11 006112 12 006112 19 00

76

Arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til mænd og drenge

 

 

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Kitler og forklæder samt anden arbejds- og beskyttelsesbeklædning, ikke af trikotage, til kvinder og piger

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

77

Skidragter og skisæt, ikke af trikotage

 

 

ex 6211 20 00

78

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 og 77

 

 

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 32 906211 33 90ex 6211 39 006211 42 906211 43 90ex 6211 49 00ex 9619 00 59

83

Frakker, jakker og andre beklædningsgenstande, herunder også skidragter og skisæt, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 206101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex 6103 39 006104 31 006104 32 006104 33 00ex 6104 39 006112 20 006113 00 906114 20 006114 30 00ex 6114 90 00ex 9619 00 51

GRUPPE III A

33

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på under 3 m

 

 

5407 20 11

Sække og poser til emballage, ikke af trikotage, fremstillet af strimler og lign.

6305 32 196305 33 90

34

Stoffer af garn af syntetiske filamenter, fremstillet af strimler og lign. af polyethylen eller polypropylen, af bredde på 3 m og derover

 

 

5407 20 19

35

Vævet stof af syntetiske fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk under kategori 114

 

 

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

35 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

ex 5407 10 00ex 5407 20 90ex 5407 30 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36

Vævet stof af kunstige fibre, bortset fra cordvæv til fremstilling af dæk henhørende under kategori 114

 

 

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

36 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

ex 5408 10 005408 22 105408 22 905408 23 005408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex 5811 00 00ex 5905 00 70

37

Vævet stof af korte regenererede fibre

 

 

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

37 a)

Bortset fra stoffer, ublegede og blegede

 

 

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex 5803 00 90ex 5905 00 70

38 A

Trikotagestof af syntetiske fibre til forhæng og gardiner

 

 

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

38 B

Stores, ikke af trikotage

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 90

40

Gardiner, forhæng, undergardiner, kapper, sengeforhæng og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

ex 6303 91 00ex 6303 92 90ex 6303 99 906304 19 10ex 6304 19 906304 92 00ex 6304 93 00ex 6304 99 00

41

Garn af endeløse syntetiske filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn, snoet 50 omgange og derunder pr. meter, eller ikke snoet

 

 

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 11 005402 19 005402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 34 005402 39 005402 44 005402 48 005402 49 005402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

42

Garn af endeløse kemofibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5401 20 10

Garn af endeløse kemofibre; garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat

5403 10 005403 32 00ex 5403 33 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex 5604 90 10

43

Garn af kemofilamenter, garn af korte regenererede fibre, garn af bomuld, i detailsalgsoplægninger

 

 

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 00 005508 20 905511 30 00

46

Uld og fine dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 00

47

Garn af uld og fine dyrehår, kartet, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

48

Garn af uld og fine dyrehår, kæmmet, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

49

Garn af uld og fine dyrehår, i detailsalgsoplægninger

 

 

5109 10 105109 10 905109 90 00

50

Vævet stof af uld eller fine dyrehår

 

 

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

51

Bomuld, kartet eller kæmmet

 

 

5203 00 00

53

Drejervævet stof af bomuld

 

 

5803 00 10

54

Korte regenererede fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

 

5507 00 00

55

Korte syntetiske fibre, herunder affald, kartede, kæmmede eller på anden måde beredt til spinding

 

 

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 00

56

Korte syntetiske fibre, herunder affald, i detailsalgsoplægninger

 

 

5508 10 905511 10 005511 20 00

58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede

 

 

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

59

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori 58

 

 

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex 5702 39 005702 41 105702 41 905702 42 105702 42 90ex 5702 49 005702 50 105702 50 315702 50 39ex 5702 50 905702 91 005702 92 105702 92 90ex 5702 99 005703 10 005703 20 125703 20 185703 20 925703 20 985703 30 125703 30 185703 30 825703 30 885703 90 205703 90 805704 10 005704 90 005705 00 30ex 5705 00 80

60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

 

 

5805 00 00

61

Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. henhørende under kategori 62

Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

 

 

ex 5806 10 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

62

Chenillegarn, overspundet garn (undtagen metalliseret garn og overspundet garn af hestehår)

 

 

5606 00 915606 00 99

Tyl og knyttede netstoffer, ikke vævede eller af trikotage, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver

5804 10 105804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Vævede etiketter, emblemer og lign., ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker

5807 10 105807 10 90

Agramaner, possementer og lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer og lign.

5808 10 005808 90 00

Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

63

Trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover og trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent eller derover

 

 

5906 91 00ex 6002 40 006002 90 00ex 6004 10 006004 90 00

Blondestoffer og stoffer med opskåren luv, af syntetiske fibre

ex 6001 10 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

65

Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori 38 A og 63, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

5606 00 10ex 6001 10 006001 21 006001 22 00ex 6001 29 006001 91 006001 92 00ex 6001 99 00ex 6002 40 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex 6004 10 006005 90 106005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

6301 10 006301 20 906301 30 90ex 6301 40 90ex 6301 90 90

GRUPPE III B

10

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

17 par

59

6111 90 116111 20 106111 30 10ex 6111 90 906116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

67

Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; husholdningslinned af enhver art, af trikotage; gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, af trikotage; plaider og lignende tæpper, af trikotage, andre varer af trikotage, også dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande

 

 

5807 90 906113 00 106117 10 006117 80 106117 80 806117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex 6302 60 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex 6305 20 006305 32 11ex 6305 32 906305 33 10ex 6305 39 00ex 6305 90 006307 10 106307 90 109619 00 41ex 9619 00 51

67 a)

Heraf: Sække og poser til emballage, fremstillet af strimler og lign., af polyethylen eller polypropylen

 

 

6305 32 116305 33 10

69

Underkjoler og underskørter til kvinder eller piger, af trikotage

7,8

128

6108 11 006108 19 00

70

Strømpebukser og trikoter, af syntetiske fibre, med enkelttråd på under 67 decitex (6,7 tex)

30,4 par

33

ex 6115 10 906115 21 006115 30 19

Strømper til kvinder, af syntetiske fibre

ex 6115 10 906115 96 91

72

Badebeklædning, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

9,7

103

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

74

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til kvinder og piger, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

1,54

650

6104 13 006104 19 20ex 6104 19 906104 22 006104 23 006104 29 10ex 6104 29 90

75

Dragter, kostumer og sæt, af trikotage, til mænd og drenge, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre, undtagen skidragter og skisæt

0,80

1 250

6103 10 106103 10 906103 22 006103 23 006103 29 00

84

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

 

 

6214 20 006214 30 006214 40 00ex 6214 90 00

85

Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, af uld, bomuld eller syntetiske eller regenererede fibre

17,9

56

6215 20 006215 90 00

86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lign. (herunder sådanne varer af trikotage)

8,8

114

6212 20 006212 30 006212 90 00

87

Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906216 00 00

88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 10ex 6209 20 00ex 6209 30 00ex 6209 90 906217 10 006217 90 00

90

Sejlgarn, reb og tovværk, af syntetiske fibre, også flettet

 

 

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

91

Telte

 

 

6306 22 006306 29 00

93

Sække og poser til emballage af tekstilstof, bortset fra varer fremstillet af strimler og lign., af polyethylen eller polypropylen

 

 

ex 6305 20 00ex 6305 32 90ex 6305 39 00

94

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

 

 

5601 21 105601 21 905601 22 105601 22 905601 29 005601 30 009619 00 319619 00 39

95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning

 

 

5602 10 195602 10 31ex 5602 10 385602 10 905602 21 00ex 5602 29 005602 90 00ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 106307 90 91

96

Fiberdug samt varer deraf, også imprægneret eller overtrukket

 

 

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex 5807 90 10ex 5905 00 706210 10 926210 10 98ex 6301 40 90ex 6301 90 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex 6304 19 90ex 6304 93 00ex 6304 99 00ex 6305 32 90ex 6305 39 006307 10 306307 90 92ex 6307 90 989619 00 49ex 9619 00 59

97

Net og netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk samt konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk

 

 

5608 11 205608 11 805608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

98

Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, undtagen tekstilstof, varer fremstillet af sådant stof og varer under kategori 97

 

 

5609 00 005905 00 10

99

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelseholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; etuier mv.; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

 

 

5901 10 005901 90 00

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

5904 10 005904 90 00

Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk

5906 10 005906 99 105906 99 90

Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign., bortset fra stoffer under kategori 100

5907 00 00

100

Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast

 

 

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

101

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, bortset fra varer af syntetiske fibre

 

 

ex 5607 90 90

109

Presenninger, sejl og markiser

 

 

6306 12 006306 19 006306 30 00

110

Luftmadrasser, af vævet stof

 

 

6306 40 00

111

Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte

 

 

6306 90 00

112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under kategori 113 og 114

 

 

6307 20 00ex 6307 90 98

113

Gulvklude, karklude og støveklude, undtagen af trikotage

 

 

6307 10 90

114

Tekstilstoffer og varer til teknisk brug

 

 

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex 5911 20 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 115911 32 195911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

GRUPPE IV

115

Garn af hør eller ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vævet stof af hør eller ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af hør eller ramie, undtagen af trikotage

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper samt andre boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør eller ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage

 

 

ex 6305 90 00

123

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof, af hør eller ramie, undtagen vævede bånd

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., af hør eller ramie, ikke af trikotage

ex 6214 90 00

GRUPPE V

124

Syntetiske stabelfibre

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra garn under kategori 41

 

 

5402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet syntetisk materiale

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Korte kemofibre, stabelfibre

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Garn af endeløse regenererede fibre, ikke i detailsalgsoplægninger, bortset fra garn under kategori 42

 

 

5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet regenereret materiale

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 40 00

129

Garn af hestehår og andre grove dyrehår

 

 

5110 00 00

130 A

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A; silk-worm gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre

 

 

5308 90 90

132

papirgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn af hamp

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliseret garn

 

 

5605 00 00

135

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

 

5113 00 00

136

Vævet stof af silke eller silkeaffald

 

 

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller af silkeaffald

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vævet stof af metaltråd eller af metalliseret tråd

 

 

5809 00 00

140

Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6301 90 90

142

Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt af grove dyrehår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af Manila (abaca) eller af hamp

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer henhørende under kategori 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartet eller ikke kæmmet

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Garn af kokosfibre

 

 

5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder; sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Gulvbelægning af kokosfibre

 

 

5702 20 00

151 B

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning

 

 

5602 10 11

153

Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303 Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

5001 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, ikke kartet eller kæmmet

ex 5003 00 00

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

5104 00 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår, kæmlinge og affald, undtagen af kokos og abaca

5305 00 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 105201 00 90

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamp (cannabis sativa L.), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5302 10 005302 90 00

Abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af jute og andre bastfibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 005303 90 00

Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

156

Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af trikotage

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Beklædningsgenstande af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 1 til 123 og under kategori 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign. af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

6214 10 00

Slips og halsbind, af natursilke eller silkeaffald

6215 10 00

160

Lommetørklæder af natursilke eller silkeaffald

 

 

ex 6213 90 00

161

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 1 til 123 og kategori 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 00ex 6211 49 00ex 9619 00 59

BILAG I A

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (2)

Gaze samt varer deraf, i former eller pakninger til detailsalg

 

 

3005 90 31

BILAG I B

1.

Dette bilag omfatter tekstilråmaterialer (kategori 128 og 154), tekstilvarer undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld og kemofibre, samt kemofibre og endeløse kemofibre og garn af kategori 124, 125A, 125B, 126, 127A og 127B.

2.

Medmindre andet fremgår af tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur, anses varebeskrivelsen kun for vejledende, idet varerne i de enkelte kategorier i dette bilag bestemmes ved de anførte KN-koder. Hvor udtrykket »ex« er angivet foran KN-koden, bestemmes varerne i de enkelte kategorier ved de anførte KN-koder og den tilsvarende varebeskrivelse.

3.

Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

4.

Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

Kategori

Beskrivelse

KN-kode 2012

Ækvivalens

stk./kg

g/stk.

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPE I

ex 20

Sengelinned, ikke af trikotage

 

 

ex 6302 29 90ex 6302 39 90

ex 32

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og tuftet tekstilstof

 

 

ex 5802 20 00ex 5802 30 00

ex 39

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende køkkentekstiler, ikke af trikotage, undtagen varer henhørende under kategori 118

 

 

ex 6302 59 90ex 6302 99 90

GRUPPE II

ex 12

Strømpebenklæder, strømper, understrømper, sokker, ankelsokker, og lign., af trikotage (ikke til spædbørn)

24,3

41

ex 6115 10 90ex 6115 29 00ex 6115 30 90ex 6115 99 00

ex 13

Trusser og andre underbenklæder til mænd og drenge, trusser og andre underbenklæder til kvinder og piger, af trikotage

17

59

ex 6107 19 00ex 6108 29 00ex 6212 10 10

ex 14

Frakker, kapper og slag, vævede, til mænd og drenge

0,72

1 389

ex 6210 20 00

ex 15

Frakker, kapper og slag, vævede, jakker og blazere, vævede, til kvinder og piger, bortset fra parkacoats

0,84

1 190

ex 6210 30 00

ex 18

Undertrøjer, underbenklæder, pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., til mænd eller drenge, ikke af trikotage

 

 

ex 6207 19 00ex 6207 29 00ex 6207 99 90

Undertrøjer, underkjoler, underskørter, trusser, pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., til kvinder og piger, ikke af trikotage

ex 6208 19 00ex 6208 29 00ex 6208 99 00ex 6212 10 10

ex 19

Lommetørklæder, ikke af natursilke eller silkeaffald

59

17

ex 6213 90 00

ex 24

Pyjamas og anden natbeklædning, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til mænd og drenge

3,9

257

ex 6107 29 00

Pyjamas og anden natbeklædning, hjemmedragter, badekåber, slåbrokker og lign., af trikotage, til kvinder og piger

ex 6108 39 00

ex 27

Nederdele, også buksenederdele, til kvinder og piger

2,6

385

ex 6104 59 00

ex 28

Benklæder, overalls, shorts og andre korte benklæder (bortset fra badedragter) af trikotage

1,61

620

ex 6103 49 00ex 6104 69 00

ex 31

Brystholdere, vævede eller af trikotage

18,2

55

ex 6212 10 10ex 6212 10 90

ex 68

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, bortset fra vanter af trikotage under kategori ex 10 og ex 87, og strømper og vævede sokker under kategori ex 88, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 90

ex 73

Træningsdragter af trikotage

1,67

600

ex 6112 19 00

ex 78

Vævede beklædningsgenstande af vævet stof henhørende under kode 5903, 5906 og 5907, undtagen beklædningsgenstande under kategori ex 14 og ex 15

 

 

ex 6210 40 00ex 6210 50 00

ex 83

Beklædningsgenstande af trikotagestof henhørende under kode 5903 og 5907 og skidragter af trikotage

 

 

ex 6112 20 00ex 6113 00 90

GRUPPE III A

ex 38 B

Stores, ikke af trikotage

 

 

ex 6303 99 90

ex 40

Vævede gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, ikke af trikotage ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

 

 

ex 6303 99 90ex 6304 19 90ex 6304 99 00

ex 58

Gulvtæpper (herunder gulvløbere og måtter) knyttede, også konfektionerede

 

 

ex 5701 90 10ex 5701 90 90

ex 59

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, bortset fra varer henhørende under kategori ex 58, 142 og 151 B

 

 

ex 5702 10 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5703 90 20ex 5703 90 80ex 5704 10 00ex 5704 90 00ex 5705 00 80

ex 60

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

 

 

ex 5805 00 00

ex 61

Vævede bånd og bånd bestående af sammenlimede parallelle garner eller fibre, bortset fra etiketter o.lign. henhørende under kategori ex 62 og 137

Elastiske tekstilstoffer (undtagen trikotagestof) bestående af tekstil i forbindelse med gummitråde

 

 

ex 5806 10 00ex 5806 20 00ex 5806 39 00ex 5806 40 00

ex 62

Chenillegarn, overspundet garn (undtagen metalliseret garn og overspundet garn af hestehår)

 

 

ex 5606 00 91ex 5606 00 99

Tyl og knyttede netstoffer, ikke vævede eller af trikotage, hånd- eller maskinfremstillede blonder og kniplinger, i løbende længder, strimler eller motiver

ex 5804 10 10ex 5804 10 90ex 5804 29 10ex 5804 29 90ex 5804 30 00

Vævede etiketter, emblemer og lign., ikke broderede, i løbende længder eller tilskårne stykker

ex 5807 10 10ex 5807 10 90

Agramaner, possementer og lign. arbejder i løbende længder, kvaster, pomponer og lign.

ex 5808 10 00ex 5808 90 00

Broderier, i løbende længder, strimler eller motiver

ex 5810 10 10ex 5810 10 90ex 5810 99 10ex 5810 99 90

ex 63

Trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af elastomergarn på 5 vægtprocent eller derover og trikotagestof af syntetiske fibre, med indhold af gummitråde på 5 vægtprocent eller derover

 

 

ex 5906 91 00ex 6002 40 00ex 6002 90 00ex 6004 10 00ex 6004 90 00

ex 65

Trikotagestof, bortset fra varer henhørende under kategori ex 63

 

 

ex 5606 00 10ex 6002 40 00ex 6004 10 00

ex 66

Plaider og lignende tæpper, ikke af trikotage

 

 

ex 6301 10 00

GRUPPE III B

ex 10

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

17 par

59

ex 6116 10 20ex 6116 10 80ex 6116 99 00

ex 67

Tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, ikke til spædbørn; husholdningslinned af enhver art, af trikotage; gardiner, rullegardiner, gardinkapper eller sengekapper og andre boligtekstiler, af trikotage; plaider og lignende tæpper, af trikotage, andre varer af trikotage, også dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande

 

 

ex 5807 90 90ex 6113 00 10ex 6117 10 00ex 6117 80 10ex 6117 80 80ex 6117 90 00ex 6301 90 10ex 6302 10 00ex 6302 40 00ex 6303 19 00ex 6304 11 00ex 6304 91 00ex 6307 10 10ex 6307 90 10

ex 69

Underkjoler og underskørter til kvinder eller piger, af trikotage

7,8

128

ex 6108 19 00

ex 72

Badebeklædning

9,7

103

ex 6112 39 10ex 6112 39 90ex 6112 49 10ex 6112 49 90ex 6211 11 00ex 6211 12 00

ex 75

Jakkesæt af trikotage

0,80

1 250

ex 6103 10 90ex 6103 29 00

ex 85

Slips, butterfly og halsbind, ikke af trikotage, bortset fra varer under kategori 159

17,9

56

ex 6215 90 00

ex 86

Korsetter, hofteholdere, brystholdere, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lign. (herunder sådanne varer af trikotage)

8,8

114

ex 6212 20 00ex 6212 30 00ex 6212 90 00

ex 87

Handsker, vanter og luffer, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 90ex 6216 00 00

ex 88

Strømper og sokker, ikke af trikotage; andet tilbehør til beklædningsgenstande, dele af beklædningsgenstande eller tilbehør til beklædningsgenstande, ikke til spædbørn, ikke af trikotage

 

 

ex 6209 90 90ex 6217 10 00ex 6217 90 00

ex 91

Telte

 

 

ex 6306 29 00

ex 94

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

 

 

ex 9619 00 39ex 5601 29 00ex 5601 30 00

ex 95

Filt og varer deraf, også imprægneret eller overtrukket, bortset fra gulvbelægning

 

 

ex 5602 10 19ex 5602 10 38ex 5602 10 90ex 5602 29 00ex 5602 90 00ex 5807 90 10ex 6210 10 10ex 6307 90 91

ex 97

Net og netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk samt konfektionerede fiskenet af garn, sejlgarn, reb og tovværk

 

 

ex 5608 90 00

ex 98

Andre varer fremstillet af garn, sejlgarn, reb og tovværk, undtagen tekstilstof, varer fremstillet af sådant stof og varer under kategori 97

 

 

ex 5609 00 00ex 5905 00 10

ex 99

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske carbohydratgummier eller stivelseholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier mv.; kalkerlærred; etuier mv.; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer af den art, der anvendes til fremstilling af hatte

 

 

ex 5901 10 00ex 5901 90 00

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

ex 5904 10 00ex 5904 90 00

Tekstilstoffer (bortset fra trikotagestof) imprægneret, overtrukket eller lamineret med gummi, bortset fra stoffer til dæk

ex 5906 10 00ex 5906 99 10ex 5906 99 90

Tekstilstoffer, imprægneret eller overtrukket på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign., bortset fra stoffer under kategori ex 100

ex 5907 00 00

ex 100

Tekstilstoffer, imprægneret, overtrukket eller lamineret med cellulosederivater eller anden plast

 

 

ex 5903 10 10ex 5903 10 90ex 5903 20 10ex 5903 20 90ex 5903 90 10ex 5903 90 91ex 5903 90 99

ex 109

Presenninger, sejl og markiser

 

 

ex 6306 19 00ex 6306 30 00

ex 110

Luftmadrasser, af vævet stof

 

 

ex 6306 40 00

ex 111

Lejrudstyr, af vævet stof, bortset fra luftmadrasser og telte

 

 

ex 6306 90 00

ex 112

Andre varer fremstillet af tekstilstoffer, bortset fra varer henhørende under kategori ex 113 og ex 114

 

 

ex 6307 20 00ex 6307 90 98

ex 113

Gulvklude, karklude og støveklude, undtagen af trikotage

 

 

ex 6307 10 90

ex 114

Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug, bortset fra varer under kategori 136

 

 

ex 5908 00 00ex 5909 00 90ex 5910 00 00ex 5911 10 00ex 5911 31 19ex 5911 31 90ex 5911 32 11ex 5911 32 19ex 5911 32 90ex 5911 40 00ex 5911 90 10ex 5911 90 90

GRUPPE IV

115

Garn af hør eller ramie

 

 

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

117

Vævet stof af hør eller ramie

 

 

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 005309 29 005311 00 10ex 5803 00 905905 00 30

118

Dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer, af hør eller ramie, undtagen af trikotage

 

 

6302 29 106302 39 206302 59 10ex 6302 59 906302 99 10ex 6302 99 90

120

Gardiner, rullegardiner, gardinkapper og sengekapper samt andre boligtekstiler, ikke af trikotage, af hør eller ramie

 

 

ex 6303 99 906304 19 30ex 6304 99 00

121

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af hør eller ramie

 

 

ex 5607 90 90

122

Brugte sække og poser til emballage, af hør, ikke af trikotage

 

 

ex 6305 90 00

123

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof, af hør eller ramie, undtagen vævede bånd

 

 

5801 90 10ex 5801 90 90

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign., af hør eller ramie, ikke af trikotage

ex 6214 90 00

GRUPPE V

124

Syntetiske stabelfibre

 

 

5501 10 005501 20 005501 30 005501 40 005501 90 005503 11 005503 19 005503 20 005503 30 005503 40 005503 90 005505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

125 A

Garn af endeløse syntetiske fibre, ikke i detailsalgsoplægninger

 

 

ex 5402 44 005402 45 005402 46 005402 47 00

125 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet syntetisk materiale

 

 

5404 11 005404 12 005404 19 005404 90 105404 90 90ex 5604 90 10ex 5604 90 90

126

Korte kemofibre, stabelfibre

 

 

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

127 A

Garn af regenererede filamenter, ikke i detailsalgsoplægninger, enkelttrådet garn af rayonviscose, snoet 250 gange og derunder pr. meter, og enkelttrådet garn af celluloseacetat

 

 

ex 5403 31 00ex 5403 32 00ex 5403 33 00

127 B

Monofilamenter, strimler (kunstige strå og lign.) og imiteret catgut af håndlavet regenereret materiale

 

 

5405 00 00ex 5604 90 90

128

Grove dyrehår, kartet eller kæmmet

 

 

5105 40 00

129

Garn af hestehår og andre grove dyrehår

 

 

5110 00 00

130 A

Garn af natursilke, undtagen garn spundet af silkeaffald

 

 

5004 00 105004 00 905006 00 10

130 B

Garn af natursilke, undtagen garn henhørende under kategori 130 A; silk-worm gut

 

 

5005 00 105005 00 905006 00 90ex 5604 90 90

131

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre

 

 

5308 90 90

132

papirgarn

 

 

5308 90 50

133

Garn af hamp

 

 

5308 20 105308 20 90

134

Metalliseret garn

 

 

5605 00 00

135

Vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

 

5113 00 00

136 A

Vævet stof af natursilke eller af silkeaffald, bortset fra ubleget, afkogt eller bleget

 

 

5007 20 19ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

136 B

Vævet stof af natursilke eller af silkeaffald, bortset fra varer under kategori 136A

 

 

ex 5007 10 005007 20 115007 20 21ex 5007 20 31ex 5007 20 39ex 5007 20 415007 20 515007 90 105803 00 30ex 5905 00 90ex 5911 20 00

137

Vævede fløjls-, plys- og chenillestoffer og vævede bånd af natursilke eller af silkeaffald

 

 

ex 5801 90 90ex 5806 10 00

138

Vævet stof af papirgarn og af andre tekstilfibre, undtagen af ramie

 

 

5311 00 90ex 5905 00 90

139

Vævet stof af metaltråd eller af metalliseret tråd

 

 

5809 00 00

140

Trikotagestof, undtagen stof af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6001 10 00ex 6001 29 00ex 6001 99 006003 90 006005 90 906006 90 00

141

Plaider og lignende tæpper af tekstilmaterialer, undtagen af uld eller fine dyrehår, bomuld eller kemofibre

 

 

ex 6301 90 90

142

Gulvtæpper, også af sisal og andre agavefibre eller af manilahamp

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00ex 5705 00 80

144

Filt af grove dyrehår

 

 

ex 5602 10 38ex 5602 29 00

145

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af Manila (abaca) eller af hamp

 

 

ex 5607 90 20ex 5607 90 90

146 A

Binde- og pressegarn til landbrugsmaskiner, af sisal eller andre agavefibre

 

 

ex 5607 21 00

146 B

Sejlgarn, reb og tovværk, af sisal eller andre agavefibre, undtagen varer henhørende under kategori 146 A

 

 

ex 5607 21 005607 29 00

146 C

Sejlgarn, reb og tovværk, også flettet, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

ex 5607 90 20

147

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, undtagen ikke kartet eller ikke kæmmet

 

 

ex 5003 00 00

148 A

Garn af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303

 

 

5307 10 005307 20 00

148 B

Garn af kokosfibre

 

 

5308 10 00

149

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde over 150 cm

 

 

5310 10 90ex 5310 90 00

150

Vævet stof af jute eller andre bastfibre, af bredde 150 cm og derunder; sække og poser til emballage, af vævet stof af jute eller andre bastfibre, undtagen brugte varer

 

 

5310 10 10ex 5310 90 005905 00 506305 10 90

151 A

Gulvbelægning af kokosfibre

 

 

5702 20 00

151 B

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmateriale, af jute eller andre bastfibre, undtagen tuftede eller fremstillet ved »flocking«

 

 

ex 5702 39 00ex 5702 49 00ex 5702 50 90ex 5702 99 00

152

Nålefilt, af jute eller andre bastfibre, ikke imprægneret eller overtrukket, ikke til gulvbelægning

 

 

5602 10 11

153

Brugte sække og poser til emballage, af jute eller andre bastfibre henhørende under kode 5303 Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

6305 10 10

154

Kokoner, anvendelige til afhaspning

 

 

5001 00 00

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

5002 00 00

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning), samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale, ikke kartet eller kæmmet

ex 5003 00 00

Uld, ikke kartet eller kæmmet

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Fine eller grove dyrehår, ikke kartet eller kæmmet

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Affald af uld samt af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke opkradset tekstilmateriale

5103 10 105103 10 905103 20 005103 30 00

Opkradset tekstilmateriale af uld samt af fine eller grove dyrehår

5104 00 00

Hør, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hør, herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 00

Ramie og andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår, kæmlinge og affald, undtagen af kokos og abaca

5305 00 00

Bomuld, ikke kartet eller kæmmet

5201 00 105201 00 90

Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Hamp, (cannabis sativa) rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af hamp (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5302 10 005302 90 00

Abaca (Manilahamp eller Musa textilis Nee), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af abaca (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

Jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie), rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af jute og andre bastfibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5303 10 005303 90 00

Andre vegetabilske tekstilfibre, rå eller beredt, men ikke spundet; blår og affald af sådanne fibre (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale)

5305 00 00

156

Bluser og pullovere af natursilke eller silkeaffald, til kvinder og piger, af trikotage

 

 

6106 90 30ex 6110 90 90

157

Beklædningsgenstande, af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori ex 10, ex 12, ex 13, ex 24, ex 27, ex 28, ex 67, ex 69, ex 72, ex 73, ex 75, ex 83 og 156

 

 

ex 6101 90 20ex 6101 90 806102 90 106102 90 90ex 6103 39 00ex 6103 49 00ex 6104 19 90ex 6104 29 90ex 6104 39 006104 49 00ex 6104 69 006105 90 906106 90 506106 90 90ex 6107 99 00ex 6108 99 006109 90 906110 90 10ex 6110 90 90ex 6111 90 90ex 6114 90 00

159

Kjoler, bluser, herunder skjortebluser, af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

 

 

6204 49 106206 10 00

Sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lign. af natursilke eller silkeaffald, ikke af trikotage

6214 10 00

Slips og halsbind, af natursilke eller silkeaffald

6215 10 00

160

Lommetørklæder af natursilke eller silkeaffald

 

 

ex 6213 90 00

161

Beklædningsgenstande, ikke af trikotage, bortset fra beklædningsgenstande under kategori ex 14, ex 15, ex 18, ex 31, ex 68, ex 72, ex 78, ex 86, ex 87, ex 88 og 159

 

 

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 10ex 6205 90 806206 90 106206 90 90ex 6211 20 00ex 6211 39 006211 49 00

«

(1)  N.B.: Dækker kun kategori 1 til 114, dog ikke for Den Russiske Føderation og Serbien, hvor kategori 1 til 161 er dækket.

(2)  Gælder kun import fra Kina.


Top