EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1320

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1320/2011 af 16. december 2011 om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

OJ L 335, 17.12.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 168 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1320/oj

17.12.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/15


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1320/2011

af 16. december 2011

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus (1), særlig artikel 8a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 18. maj 2006 forordning (EF) nr. 765/2006 om indførelse af restriktive foranstaltninger over for Belarus.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Belarus bør der opføres flere personer på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, som findes i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende forordning, tilføjes på listen i bilag IA til forordning (EF) nr. 765/2006.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2011.

På Rådets vegne

T. NALEWAJK

Formand


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn (hviderussisk skrivemåde)

Navn (russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

»1.

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

Бандарэнка Сяргей Уладзiмiравiч

Бондаренко Сергей Владимирович

Adresse: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tlf.: +375 17 2800264

Dommer ved Pervomaiski distriktsret i Minsk. Den 24. november 2011 dømte han Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski var aktiv i forsvaret af og bistanden til dem, der blev undertrykt i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.

2.

Saikouski Uladzimir

Saikovski Vladimir

Сайкоўскi Уладзiмiр

Сайковский Владимир

Adresse: Department of law of administration of Pervomaysky district Chornogo K. 5 office 417

Tlf.: +375 17 2800264

Offentlig anklager i Pervomaiski distriktsret i Minsk. Han medvirkede i sagen om Ales Byalyatski, en af de mest fremtrædende menneskerettighedsfor-kæmpere, chef for det hviderussiske menneskerettighedscenter "Vyasna" og næstformand for FIDH. Sagen foregik på en måde, der var i klar strid med strafferetsplejeloven.

Byalyatski var aktiv i forsvaret af og bistanden til dem, der blev undertrykt i forbindelse med valget den 19. december 2010 og overgrebene mod civilsamfundet og den demokratiske opposition.«


Top