EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0666

2011/666/FUSP: Rådets afgørelse 2011/666/FUSP af 10. oktober 2011 om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

OJ L 265, 11.10.2011, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/666/oj

11.10.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 265/17


RÅDETS AFGØRELSE 2011/666/FUSP

af 10. oktober 2011

om ændring af afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Belarus

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 25. oktober 2010 vedtog Rådet afgørelse 2010/639/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1).

(2)

På grundlag af en gennemgang af afgørelse 2010/639/FUSP bør de restriktive foranstaltninger forlænges indtil den 31. oktober 2012.

(3)

I betragtning af den alvorlige situation i Hviderusland bør der opføres flere personer på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, og som findes i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

(4)

Desuden bør oplysningerne vedrørende visse personer og en enhed, der er opført på listen i bilag IIIA til afgørelsen, ajourføres.

(5)

Det er nødvendigt at indarbejde en undtagelse fra bestemmelsen om indefrysning af aktiver i afgørelse 2010/639/FUSP, for at sikre, at EU-virksomheder ikke forhindres i at inddrive midler, som de skyldes af de anførte enheder i henhold til kontrakter, der blev indgået før de pågældende enheder blev opført på listen.

(6)

Afgørelse 2010/639/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Afgørelse 2010/639/FUSP ændres således:

1.

I artikel 3 tilføjes følgende stykke:

»3.   Artikel 2, stk. 1, er ikke til hinder for, at en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er opført på listen, foretager en betaling i henhold til en kontrakt, der er indgået, før den fysiske eller juridiske person, enheden eller organet blev opført på listen, såfremt den relevante medlemsstat har fastslået, at betalingen ikke, hverken direkte eller indirekte, modtages af en fysisk eller juridisk person, en enhed eller et organ, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1.«

2.

Artikel 7, stk. 2, affattes således:

»2.   Denne afgørelse finder anvendelse indtil den 31. oktober 2012. Den kan til enhver tid tages op til fornyet vurdering. Den kan om nødvendigt forlænges eller ændres, hvis Rådet fastslår, at målene ikke er nået.«

Artikel 2

De personer, der er opført på listen i bilag I til denne afgørelse, tilføjes til listen i bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP.

Artikel 3

I bilag IIIA til afgørelse 2010/639/FUSP erstattes angivelserne for følgende personer og enhed af de respektive angivelser i bilag II til denne afgørelse:

1)

Mazouka Siarhei

2)

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

3)

Peftiev Vladimir

4)

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

5)

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

6)

Bushchyk, Vasil Vasilievich

7)

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

8)

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

9)

Padaliak, Eduard Vasilievich

10)

Rakhmanava, Maryna Iurievna

11)

Shchurok, Ivan Antonavich

12)

Sport-Pari

13)

Shadryna, Hanna Stanislavauna.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 10. oktober 2011.

På Rådets vegne

C. ASHTON

Formand


(1)  EUT L 280 af 26.10.2010, s. 18.


BILAG I

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

Navn

(russisk skrivemåde)

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

Камiсараў Валерый Мiкалаевiч

Комиссаров Валерий Николаевич

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

2.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

Сцяпурка Уладзiмiр Мiхайлавiч

Степурко Владимир Михайлович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Dmitri Bondarenko, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

3.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

Хрыпач Сяргей Фёдаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidater Andrei Sannikov, Nikolai Statkevich, Dmitri Uss, Vladimir Nekliaev, politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Andrei Dmitriev, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kviatkevich, Artiom Gribkov, Dmitri Bulanov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich, Eduard Lobov, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik og Aleksandr Molchanov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

4.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

Назаранка Васiль Андрэевiч

Назаренко Василий Андреевич

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som byretspræsident) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Vasili Parfenkov og (som meddommer) Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

5.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

Камароўская Вольга Паўлаўна

Комаровская Ольга Павловна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev, Pavel Severinets, Aleksandr Otroshchenkov, Dmitri Novik, Aleksandr Molchanov, Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik, Vladimir Yeriomenok, Dmitri Doronin, Sergei Kazakov, Vladimir Loban, Vitali Matsukevich, Evgeni Sekret og Oleg Fedorkevich. Disse retssager var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

6.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

Зайцава Вiкторыя Генадзеўна

Зайцева Виктория Геннадьевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over tidligere præsidentkandidat Andrei Sannikov, de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Ilia Vasilevich, Fiodor Mirzayanov, Oleg Gnedchik og Vladimir Yeriomenok. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

7.

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

Унукевiч Тамара Васiлеўна

Внукевич Тамара Васильевна

 

Dommer ved byretten i Minsk. Hun afviste (som meddommer) appellerne af dommene over de politiske aktivister og civilsamfundsaktivisterne Irina Khalip, Sergei Martselev og Pavel Severinets. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

8.

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

Крот Iгар Уладзiмiравiч

Крот Игорь Владимирович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som meddommer) appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

9.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

Хробастаў Уладзiмiр Iванавiч

Хробостов Владимир Иванович

 

Dommer ved byretten i Minsk. Han afviste (som meddommer) appellen af dommen over den politiske aktivist Vasili Parfenkov. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

10.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

Iгнатовiч-Мiшнева Людмiла

Игнатович-Мишнева Людмила

 

Anklager ved byretten i Minsk, hvor appellen af dommen over Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Young Front), blev afvist. Retssagen var oplagt i strid med strafferetsplejeloven.

11.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

Ярмалiцкi Сяргей Уладзiмiравiч

Ермолицкий Сергей Владимирович

 

Direktør for fangelejren i Shklov. Han er ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte og forfølgelse af tidligere præsidentkandidat Nikolai Statkevich, som blev fængslet i forbindelse med begivenhederne den 19. december 2010, og andre indsatte.

12.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

Кавалёў Аляксандр Мiхайлавiч

Ковалёв Александр Михайлович

 

Direktør for fangelejren i Gorki. Han er ansvarlig for den umenneskelige behandling af de indsatte, navnlig for forfølgelse og pinefuld behandling af civilsamfundsaktivisten Dmitri Dashkevich, som blev fængslet i forbindelse med valget den 19. december 2010, og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

13.

Paluyan, Uladzimir Mikalayevich

Paluyan, Vladimir Nikolaevich

Палуян Уладзiмiр Мiкалаевiч

Полуян Владимир Николаевич

Landsbyen Nekrashevichi i Karelichidistriktet i Hrodnaregionen

1961

Skatte- og afgiftsminister. Fører tilsyn med skattemyndighederne, som støtter straffesagen mod Byalyatski under påskud af skatteunddragelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

14.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

Корнаў Уладзiмiр Уладзiмiравiч

Корнов Владимир Владимирович

 

Dommer ved byretten i Minsk, som godkendte afvisningen af Byalyatskis advokaters appel. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

15.

Shastakou Maksim Aleksandrauvich

(Shastakou Maksim Aleksandravich, Shastakou Maxim Aleksandrauvich, Shastakou Maxim Aleksandravich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich, Shastakou Maxsim Aleksandrauvich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

Шастакоў Максiм Александравiч

Шестаков Максим Александрович

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i Pervomaiski distriktsret i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition.

16.

Herasimovich Volha Ivanavna

(Herasimovich Volha Ivanovna)

Gerasimovich Olga Ivanovna

Герасiмовiч Вольга Иванаўна

(Герасiмовiч Вольга Иваноўна)

Герасимович Ольга Ивановна

 

Anklager, der førte sagen mod Byalyatski i byretten i Minsk efter Byalyatskis anmodning til retten vedrørende sin tilbageholdelse. Byalyatski forsvarede og ydede bistand til dem, der var genstand for undertrykkelse i forbindelse med valget den 19. december og blev ramt af undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition..


BILAG II

Personer og enhed, der er omhandlet i artikel 3

 

Navn

Engelsk translitteration af hviderussisk skrivemåde

Engelsk translitteration af russisk skrivemåde

Navn på hviderussisk

Navn på russisk

Fødested og fødselsdato

Stilling

1.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

Мазоўка Кiрыл Вiктаравiч

Мазовка Кирилл Викторович

 

Anklager i Dashkevich-Lobov-sagen. Dmitri Dashkevich og Eduard Lobov, aktivister i Molodoi Front (Young Front), blev idømt adskillige års fængsel for »hooliganisme«. Den egentlige grund til deres fængsling var, at de begge aktivt deltog i valgkampen i december 2010, hvor de støttede en af oppositionens kandidater.

2.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

Базанаў Аляскандр Вiктаравiч

Базанов Александр Викторович

Kasakhstan 26.11.1962

Direktør, præsidentens informations- og analysecenter.

3.

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

1. juli 1957 i Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ukraine. Nuværende pasnr.: MP2405942

Person med tilknytning til Aleksandr Lukasjenko, Viktor Lukasjenko og Dmitry Lukasjenko. Økonomisk rådgiver for præsidenten og en af Lukasjenkostyrets vigtigste økonomiske støtter. Hovedaktionær og formand for aktionærrådet i Beltechexport, en af de største virksomheder for eksport og import af forsvarsmateriel i Hviderusland.

4.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

Iпатаў Вадзiм Дзмiтрыевiч

Ипатов Вадим Дмитриевич

 

Næstformand, den centrale valgkommission (CEC). Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

5.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna (Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna (Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

Бушная Наталля Уладзiмiраўна

Бушная, Наталья Владимировна

1953, Mogilev

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

6.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

Бушчык Васiль Васiльевiч

Бущик, Василий Васильевич

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

7.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

Кацуба Святлана Пятроўна

Кацубо, Светлана Петровна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

8.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna (Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

Кiсялёва Надзея Мiкалаеўна

Киселева, Надежда Николаевна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

9.

Padaliak, Eduard Vasilievich (Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich (Podolyak, Eduard Vasilyevich)

Падаляк Эдуард Васiльевiч

Подоляк, Эдуард Васильевич

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

10.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

Рахманава Марына Юр'еўна

Рахманова, Марина Юрьевна

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer hun en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

11.

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

Шчурок Iван Антонавiч

Щурок, Иван Антонович

 

CEC-medlem. Som medlem af den centrale valgkommission bærer han en del af ansvaret for overtrædelserne af de internationale valgstandarder ved præsidentvalget den 19. december 2010.

12.

Sport-Pari

 

»ЗАО Спорт- пари« (оператор республиканской лотереи)

 

Enhed, der kontrolleres af Vladimir Peftiev i samarbejde med Dmitry Aleksandrovitj Lukasjenko, gennem dennes kontrol over præsidentens sportsklub, der har en obligatorisk statsejet aktiemajoritet i Sport-Pari.

13.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

Шадрына Ганна Станiславаўна

Шадрина Анна Станиславовна

 

Tidligere vice-chefredaktør for avisen »Sovietskaia Belarus«


Top