EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0488

Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/488/FUSP af 1. august 2011 om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

OJ L 199, 2.8.2011, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; ophævet ved 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/488/oj

2.8.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/74


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 2011/488/FUSP

af 1. august 2011

om gennemførelse af afgørelse 2011/273/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2011/273/FUSP af 9. maj 2011 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 9. maj 2011 vedtog Rådet afgørelse 2011/273/FUSP.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Syrien bør der tilføjes yderligere personer på den liste over personer og enheder, der er omfattet af de restriktive foranstaltninger, som findes i bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De personer, der er opført på listen i bilaget til nærværende afgørelse, tilføjes på listen over personer og enheder i bilaget til afgørelse 2011/273/FUSP.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. august 2011.

På Rådets vegne

M. DOWGIELEWICZ

Formand


(1)  EUT L 121 af 10.5.2011, s. 11.


BILAG

Personer, der er omhandlet i artikel 1

A.   Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger (fødselsdato, fødested…)

Begrundelse

Opført på listen den

1.

Mohammad Mufleh

 

Chef for den syriske militære efterretningstjeneste i byen Hama, involveret i nedkæmpelse af demonstranter.

1.8.2011

2.

Generalmajor Tawfiq Younes

 

Chef for efterretningstjenestens afdeling for intern sikkerhed, involveret i vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011

3.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Født den 19.10.1932 i Latakia, Syrien

Tæt tilknytning til og morbror til Bashar og Mahir al-Assad. Forretningspartner og far til Rami, Ihab og Iyad Makhlouf.

1.8.2011

4.

Ayman Jabir

Født i Latakia

Tilknytning til Mahir al-Assad for Shabihamilitsen. Direkte involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen og i koordinering af Shabihamilitsgrupper.

1.8.2011

5.

General Ali Habib Mahmoud

Født i 1939 i Tartous. Udnævnt til forsvarsminister den 3. juni 2009.

Forsvarsminister. Ansvarlig for de syriske væbnede styrkers ledelse og operationer, involveret i undertrykkelse af og vold mod civilbefolkningen.

1.8.2011


Top