EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0145

2011/145/EU: AVS-EU-Ambassadørudvalgets afgørelse nr. 1/2011 af 17. februar 2011 om Ækvatorialguineas status i forhold til den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale

OJ L 60, 5.3.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/145(1)/oj

5.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 60/21


AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGETS AFGØRELSE Nr. 1/2011

af 17. februar 2011

om Ækvatorialguineas status i forhold til den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale

(2011/145/EU)

AVS-EU-AMBASSADØRUDVALGET HAR —

under henvisning til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1) som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (2) (i det følgende benævnt »AVS-EU-partnerskabsaftalen«) og som ændret for anden gang i Ouagadougou den 22. juni 2010 (3) (i det følgende benævnt »den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale«), særlig artikel 15, stk. 3 og 4,

under henvisning til AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2005 af 8. marts 2005 om vedtagelse af forretningsordenen for AVS-EF-Ministerrådet (4) særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 93, stk. 3, trådte AVS-EU-partnerskabsaftalen i kraft den 1. juli 2008. Den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale har været anvendt midlertidigt siden den 31. oktober 2010.

(2)

Ækvatorialguinea, som undertegnede AVS-EU-partnerskabsaftalen den 25. juni 2005, har deponeret et ratifikationsinstrument med forbehold, som Unionen og dens medlemsstater afviste ved brev af 19. december 2008. I overensstemmelse med artikel 93, stk. 4, i den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale er ratifikationen derfor ikke gyldig.

(3)

Ifølge artikel 94 i den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale skal enhver anmodning om tiltrædelse, som fremsættes af en stat, indgives til og godkendes af Ministerrådet.

(4)

I maj 2010 indgav Ækvatorialguinea en anmodning om tiltrædelse i overensstemmelse med artikel 94 i AVS-EU-partnerskabsaftalen samt en anmodning om observatørstatus med mulighed for at deltage i de fælles institutioner oprettet ved AVS-EU-partnerskabsaftalen, indtil tiltrædelsesproceduren er afsluttet.

(5)

Denne observatørstatus ville være gældende indtil den 30. april 2011. Ækvatorialguinea bør senest på denne dato deponere tiltrædelsesakten hos depositarerne for den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale, dvs. Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og AVS-staternes sekretariat.

(6)

I overensstemmelse med AVS-EU-partnerskabsaftalens artikel 15, stk. 4, blev Ministerrådet den 21. juni 2010 i Ouagadougou enige om at give Ambassadørudvalget bemyndigelse til at træffe afgørelse på dets vegne —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Godkendelse af anmodning om tiltrædelse og observatørstatus

Ækvatorialguineas anmodning om at tiltræde partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 og som ændret for anden gang i Ouagadougou den 22. juni 2010 (i det følgende benævnt »den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale«) godkendes herved.

Ækvatorialguinea skal have observatørstatus indtil den 30. april 2011 i henhold til den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale.

Ækvatorialguinea skal senest på denne dato deponere tiltrædelsesakten hos depositarerne for den ændrede AVS-EU-partnerskabsaftale, dvs. Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og AVS-staternes sekretariat.

Artikel 2

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. februar 2011.

For AVS-EU-Ministerrådet på vegne af AVS-EU-Ambassadørudvalget

GYÖRKÖS P.

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.

(2)  Aftale om ændring af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (EUT L 209 af 11.8.2005, s. 27).

(3)  Aftale om ændring for anden gang af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, som ændret første gang i Luxembourg den 25. juni 2005 (EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3).

(4)  EUT L 95 af 14.4.2005, s. 44.


Top