EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0178

Kommissionens forordning (EU) nr. 178/2011 af 24. februar 2011 om 145. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

OJ L 51, 25.2.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 268 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/178/oj

25.2.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 178/2011

af 24. februar 2011

om 145. ændring af Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 881/2002 af 27. maj 2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har tilknytning til Usama bin Laden, Al-Qaida-organisationen og Taliban, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan, (1) særlig artikel 7, stk. 1, litra a), artikel 7a, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 indeholder en liste over de personer, grupper og enheder, der ifølge forordningen er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(2)

Den 8. februar 2011 besluttede Sanktionskomitéen under FN’s Sikkerhedsråd at tilføje to fysiske personer til listen over de personer, grupper og enheder, der er omfattet af indefrysningen af pengemidler og økonomiske ressourcer.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 bør derfor ajourføres i overensstemmelse hermed.

(4)

For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft straks —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 ændres som angivet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

Direktør — Chef for Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter


(1)  EFT L 139 af 29.5.2002, s. 9.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 881/2002 foretages følgende ændringer:

Følgende punkter indsættes under overskriften ”Fysiske personer”:

a)

»Khalil Ahmed Haqqani (alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani). Titel: Haji. Adresse: a) Peshawar, Pakistan, b) nær Dergey Manday Madrasa i landsbyen Dergey Manday, nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, c) landsbyen Kayla nær Miram Shah i det nordlige Waziristan-agentur (NWA) i de føderalt forvaltede stammeområder (FATA), Pakistan, d) landsbyen Sarana Zadran, Paktia-provinsen, Afghanistan. Fødselsdato: a) 1.1.1966, b) mellem 1958 og 1964. Nationalitet: afghansk. Andre oplysninger: a) højtplaceret medlem af Haqqani-netværket, som opererer ud fra det nordlige Waziristan i de føderalt forvaltede stammeområder i Pakistan, b) har tidligere rejst til Dubai, De Forenede Arabiske Emirater, for at skaffe midler, c) bror til Jalaluddin Haqqani og onkel til Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.2.2011.«

b)

»Said Jan ’Abd Al-Salam (alias a) Sa’id Jan ’Abd-al-Salam, b) Dilawar Khan Zain Khan, c) Qazi ’Abdallah, d) Qazi Abdullah, e) Ibrahim Walid, f) Qasi Sa’id Jan, g) Said Jhan, h) Farhan Khan, i) Aziz Cairo, j) Nangiali). Fødselsdato: a) 5.2.1981, b) 1.1.1972. Nationalitet: afghansk. Pas: a) OR801168 (afghansk pas med navnet Said Jan ’Abd al-Salam udstedt den 28.2.2006, udløber den 27.2.2011), b) 4117921 (pakistansk pas med navnet Dilawar Khan Zain Khan udstedt den 9.9.2008, udløber den 9.9.2013). Nationalt identitetsnr.: 281020505755 (kuwaitisk personnummer med navnet Said Jan ’Abd al-Salam). Andre oplysninger: ledede i omkring 2005 for Al-Qaida i Pakistan en oplæringslejr. Den i artikel 2a, stk. 4, litra b), omhandlede dato: 9.2.2011.«


Top