EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0676

2010/676/EU: Rådets afgørelse af 8. november 2010 om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

OJ L 292, 10.11.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 197 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/676/oj

10.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 292/1


RÅDETS AFGØRELSE

af 8. november 2010

om undertegnelse på Unionens vegne af en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

(2010/676/EU)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 5,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde forpligter de kontraherende parter sig til at fortsætte deres bestræbelser for at opnå en gradvis liberalisering af handelen med landbrugsprodukter.

(2)

I september 2005 bemyndigede Rådet Kommissionen til at indlede forhandlinger med Norge for at opnå en større liberalisering af den bilaterale handel med landbrugsprodukter i henhold til artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Forhandlingerne blev afsluttet med succes, og en aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«) blev paraferet den 28. januar 2010.

(3)

Aftalen bør undertegnes på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»aftalen«) godkendes herved på Unionens vegne med forbehold af indgåelse af aftalen (1).

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges herved til at udpege den eller de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Unionens vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Rådets vegne

M. WATHELET

Formand


(1)  Teksten til aftalen offentliggøres sammen med afgørelsen om dens indgåelse.


Top