EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0448

2009/448/EF: Rådets afgørelse af 28. maj 2009 om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for De Nederlandsche Bank

OJ L 149, 12.6.2009, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/448/oj

12.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/64


RÅDETS AFGØRELSE

af 28. maj 2009

om ændring af afgørelse 1999/70/EF om de nationale centralbankers eksterne revisorer for så vidt angår den eksterne revisor for De Nederlandsche Bank

(2009/448/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til Den Europæiske Centralbanks henstilling ECB/2009/8 af 3. april 2009 til Rådet for Den Europæiske Union om den eksterne revisor for De Nederlandsche Bank (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Regnskaberne for Den Europæiske Centralbank (ECB) og for Eurosystemets nationale centralbanker skal revideres af uafhængige eksterne revisorer, der indstilles af ECB's Styrelsesråd og godkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

(2)

Den 12. juli 2005 blev Josephus Andreas Nijhuis, Registered Accountant og formand for direktionen for PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., i sin personlige egenskab, udnævnt til ekstern revisor for De Nederlandsche Bank fra regnskabsåret 2005 for et ikke nærmere bestemt tidsrum, under forbehold af godkendelse hvert år.

(3)

Josephus Andreas Nijhuis trådte tilbage fra PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. med virkning fra den 1. oktober 2008, og det er derfor nødvendigt at udnævne en ny revisor.

(4)

De Nederlandsche Bank har valgt PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. som ekstern revisor for regnskabsårene 2008 til 2011.

(5)

ECB's Styrelsesråd har henstillet, at PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. udnævnes til ekstern revisor for De Nederlandsche Bank for regnskabsårene 2008 til 2011.

(6)

ECB's Styrelsesråds henstilling bør følges og afgørelse 1999/70/EF (2) ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 1, stk. 8, i afgørelse 1999/70/EF affattes således:

»8.   PricewaterhouseCoopers Accountants N.V godkendes som ekstern revisor for De Nederlandsche Bank for regnskabsårene 2008 til 2011.«

Artikel 2

Denne afgørelse meddeles ECB.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. maj 2009.

På Rådets vegne

V. TOŠOVSKÝ

Formand


(1)  EUT C 93 af 22.4.2009, s. 1.

(2)  EFT L 22 af 29.1.1999, s. 69.


Top