EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009E0314

Rådets fælles holdning 2009/314/FUSP af 6. april 2009 om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus og om ophævelse af fælles holdning 2008/844/FUSP

OJ L 93, 7.4.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009; ophævet ved 32009D0969

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2009/314/oj

7.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/21


RÅDETS FÆLLES HOLDNING 2009/314/FUSP

af 6. april 2009

om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus og om ophævelse af fælles holdning 2008/844/FUSP

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 10. april 2006 fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (1).

(2)

Rådets Fælles holdning 2008/844/FUSP af 10. november 2008 om ændring af fælles holdning 2006/276/FUSP om restriktive foranstaltninger over for visse embedsmænd i Belarus (2) forlængede de restriktive foranstaltninger, der er fastsat ved fælles holdning 2006/276/FUSP, indtil den 13. oktober 2009. Imidlertid blev de rejserestriktioner, der er rettet mod visse ansvarlige i Belarus, suspenderet indtil den 13. april 2009; forbuddet gjaldt dog stadig dem, der er impliceret i sagerne om de forsvundne personer fra 1999-2000, og formanden for den centrale valgkommission.

(3)

For at tilskynde til, at der vedtages og gennemføres yderligere konkrete foranstaltninger med sigte på demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, nåede Rådet den 16. marts 2009 til enighed om at forlænge de restriktive foranstaltninger i fælles holdning 2006/276/FUSP med et år fra denne dato og at opretholde suspensionen af anvendelsen af de rejserestriktioner, der er rettet mod visse embedsmænd i Belarus, i en periode på ni måneder. Ved udgangen af nævnte periode vil Rådet foretage en grundig gennemgang af de restriktive foranstaltninger under hensyn til situationen i Belarus, og forudsat at der er sket en yderligere positiv udvikling, vil det være rede til at overveje muligheden af at hæve de restriktive foranstaltninger. Rådet kan til enhver tid beslutte igen at anvende rejserestriktionerne, hvis det måtte vise sig nødvendigt i lyset af de belarussiske myndigheders handlinger på demokrati- og menneskerettighedsområdet.

(4)

Fælles holdning 2006/276/FUSP bør derfor ændres, og fælles holdning 2008/844/FUSP bør ophæves —

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 2006/276/FUSP forlænges hermed til den 15. marts 2010.

Artikel 2

1.   Foranstaltningerne i artikel 1, stk. 1, litra b), i fælles holdning 2006/276/FUSP suspenderes indtil den 15. december 2009, for så vidt de gælder for Youri Nikolaïevitch Podobed.

2.   Foranstaltningerne i artikel 1, stk. 1, litra c), i fælles holdning 2006/276/FUSP suspenderes indtil den 15. december 2009.

Artikel 3

Denne fælles holdning tages inden den 15. december 2009 op til fornyet vurdering på baggrund af situationen i Belarus.

Artikel 4

Fælles holdning 2008/844/FUSP ophæves.

Artikel 5

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. april 2009.

På Rådets vegne

J. POSPÍŠIL

Formand


(1)  EUT L 101 af 11.4.2006, s. 5.

(2)  EUT L 300 af 11.11.2008, s. 56.


Top