EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0121

Kommissionens forordning (EF) nr. 121/2009 af 9. februar 2009 om fastsættelse af det supplerende beløb, der skal udbetales for produktionsåret 2007/08 for ferskner bestemt til forarbejdning i Bulgarien i henhold til forordning (EF) nr. 679/2007

OJ L 39, 10.2.2009, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/121/oj

10.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 39/33


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 121/2009

af 9. februar 2009

om fastsættelse af det supplerende beløb, der skal udbetales for produktionsåret 2007/08 for ferskner bestemt til forarbejdning i Bulgarien i henhold til forordning (EF) nr. 679/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 679/2007 af 18. juni 2007 om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten for ferskner bestemt til forarbejdning (1), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 39, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 af 29. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager (2) har Bulgarien meddelt Kommissionen, at 119,46 tons ferskner havde nydt godt af forarbejdningsstøtte under denne ordning for produktionsåret 2007/08. Den forarbejdningstærskel, der er angivet for denne medlemsstat i bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 (3), er således blevet overholdt. Der bør derfor udbetales et supplerende beløb på 11,92 EUR/t for nævnte mængde.

(2)

Producenterne i Rumænien har for produktionsåret 2007/08 ikke indgivet ansøgninger om støtte for ferskner bestemt til forarbejdning. I denne medlemsstat bør der derfor ikke udbetales et supplerende beløb for nævnte produktionsår —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Efter produktionsåret 2007/08 udbetales der i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 679/2007 et supplerende beløb i Bulgarien på 11,92 EUR/t for ferskner bestemt til forarbejdning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. februar 2009.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 157 af 19.6.2007, s. 12.

(2)  EUT L 218 af 30.8.2003, s. 14.

(3)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29.


Top