EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0890

Rådets afgørelse af 27. november 2008 om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

OJ L 318, 28.11.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/890/oj

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/14


RÅDETS AFGØRELSE

af 27. november 2008

om gennemførelse af fælles aktion 2007/749/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH)

(2008/890/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til Rådets fælles aktion 2007/749/FUSP af 19. november 2007 om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina (BiH) (1), særlig artikel 12, stk. 1, sammenholdt med artikel 23, stk. 2, andet led, i traktaten om Den Europæiske Union, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 19. november 2007 vedtog Rådet fælles aktion 2007/749/FUSP, der fastsætter, at EUPM skal fortsætte indtil den 31. december 2009. Budgetterne for 2008 og 2009 fastsættes på årsbasis.

(2)

EUPM’s mandat vil blive gennemført i en situation, der kan blive forværret og vil kunne skade målene for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, jf. artikel 11 i traktaten —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Det finansielle referencegrundlag til dækning af udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af fælles aktion 2007/749/FUSP udgør 12 400 000 EUR for 2009.

2.   Udgifter, der finansieres med det i stk. 1 nævnte beløb, forvaltes efter de procedurer og regler, der gælder for Den Europæiske Unions almindelige budget.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2008.

På Rådets vegne

M. ALLIOT-MARIE

Formand


(1)  EUT L 303 af 21.11.2007, s. 40.


Top