EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0889

2008/889/EF: Kommissionens beslutning af 18. november 2008 om ændring af beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter (meddelt under nummer K(2008) 6941) (EØS-relevant tekst)

OJ L 318, 28.11.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 89 - 90

No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2011; stiltiende ophævelse ved 32011D0383

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/889/oj

28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 18. november 2008

om ændring af beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EF-miljømærket til bestemte produkter

(meddelt under nummer K(2008) 6941)

(EØS-relevant tekst)

(2008/889/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2002/747/EF af 9. september 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til elektriske lyskilder og om ændring af beslutning 1999/568/EF (2) gælder indtil den 28. februar 2009.

(2)

Kommissionens beslutning 2003/31/EF af 29. november 2002 om opstilling af reviderede miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til opvaskemidler til opvaskemaskiner og om ændring af beslutning 1999/427/EF (3) gælder indtil den 31. december 2008.

(3)

Kommissionens beslutning 2005/342/EF af 23. marts 2005 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til håndopvaskemidler (4) gælder indtil den 31. december 2008.

(4)

Kommissionens beslutning 2005/344/EF af 23. marts 2005 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler (5) gælder indtil den 31. december 2008.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/360/EF af 26. april 2005 om opstilling af miljøkriterier og tilhørende krav til vurdering og verifikation for tildeling af EF-miljømærket til smøremidler (6) gælder indtil den 31. maj 2009.

(6)

Der skal i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 i god tid foretages en gennemgang af miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i de pågældende beslutninger.

(7)

Da disse beslutninger befinder sig i forskellige revisionsfaser, bør den relevante gyldighedsperiode forlænges for miljøkriterierne og kravene i beslutning 2003/31/EF, 2005/342/EF og 2005/344/EF med en periode på 24 måneder, og beslutning 2002/747/EF og 2005/360/EF med en periode på 14 måneder.

(8)

Da pligten til gennemgang, jf. forordning (EF) nr. 1980/2000, kun vedrører miljøkriterier og krav til vurdering og verifikation, bør beslutning 2002/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF fortsat gælde.

(9)

Beslutning 2000/747/EF, 2003/31/EF, 2005/342/EF, 2005/344/EF og 2005/360/EF bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 5 i beslutning 2002/747/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »elektriske lyskilder« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 30. april 2010.«

Artikel 2

Artikel 5 i beslutning 2003/31/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »opvaskemidler til opvaskemaskiner« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2010.«

Artikel 3

Artikel 3 i beslutning 2005/342/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »håndopvaskemidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2010.«

Artikel 4

Artikel 3 i beslutning 2005/344/EF affattes således:

»Artikel 3

Miljøkriterierne for produktgruppen »universalrengøringsmidler og sanitetsrengøringsmidler« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2010.«

Artikel 5

Artikel 4 i beslutning 2005/360/EF affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »smøremidler«, og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. juli 2010.«

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. november 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EFT L 242 af 10.9.2002, s. 44.

(3)  EFT L 9 af 15.1.2003, s. 11.

(4)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 9.

(5)  EUT L 115 af 4.5.2005, s. 42.

(6)  EUT L 118 af 5.5.2005, s. 26.


Top