EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1136

Kommissionens forordning (EF) nr. 1136/2008 af 17. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

OJ L 307, 18.11.2008, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 279 - 279

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; ophævet ved 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1136/oj

18.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 307/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1136/2008

af 17. november 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 810/2008 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1095/96 af 18. juni 1996 om iværksættelse af indrømmelserne i liste CXL, der blev udarbejdet efter afslutningen af forhandlingerne i forbindelse med artikel XXIV, stk. 6, i GATT (1), særlig artikel 1, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Under Kommissionens forordning (EF) nr. 810/2008 (2) skal der udstedes ægthedscertifikater, inden oksekød kan indføres i Fællesskabet. Listen over de organer i udførselslandene, der har beføjelse til at udstede disse certifikater, findes i bilaget til nævnte forordning.

(2)

Paraguay har ændret navnet på det organ, der udsteder ægthedscertifikater. I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 810/2008 bør listen i bilag II til nævnte forordning ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

For at undgå at navnet på det organ, der er anført på de senest udstedte ægthedscertifikater, ikke svarer til navnet på det organ, der er angivet i forordning (EF) nr. 810/2008, bør ændringen af nævnte forordning finde anvendelse fra den 1. juli 2008, der er den dato, hvor det nuværende toldkontingentår begyndte. For det foregående toldkontingentår, der sluttede den 30. juni 2008, har Kommissionen ikke modtaget nogen oplysning om, at det kompetente organ i Paraguay har udstedt ægthedscertifikater.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 810/2008 affattes navnet på det udstedende organ i Paraguay således:

»—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 146 af 20.6.1996, s. 1.

(2)  EUT L 219 af 14.2.2008, s. 3.


Top