EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0842

Rådets afgørelse 2008/842/FUSP af 10. november 2008 om ændring af bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

OJ L 300, 11.11.2008, p. 46–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 007 P. 59 - 67

No longer in force, Date of end of validity: 25/07/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0413

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/842/oj

11.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 300/46


RÅDETS AFGØRELSE 2008/842/FUSP

af 10. november 2008

om ændring af bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til fælles holdning 2007/140/FUSP (1), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 27. februar 2007 vedtog Rådet fælles holdning 2007/140/FUSP, hvorved FN’s Sikkerhedsråds resolution 1737 (2006) blev gennemført.

(2)

Den 7. august 2008 vedtog Rådet fælles holdning 2008/652/FUSP (2) om ændring af fælles holdning 2007/140/FUSP, hvorved FN’s Sikkerhedsråds resolution 1803 (2008) blev gennemført.

(3)

I fælles holdning 2008/652/FUSP fastsættes blandt andet, at medlemsstaterne udviser årvågenhed i forbindelse med aktiviteter, der udøves af finansieringsinstitutter under deres jurisdiktion, med alle banker hjemmehørende i Iran og deres filialer og datterselskaber i udlandet, så det undgås, at sådanne aktiviteter bidrager til spredningsfølsomme nukleare aktiviteter eller udvikling af fremføringssystemer til kernevåben.

(4)

Rådet har identificeret de filialer og datterselskaber i udlandet af banker hjemmehørende i Iran, på hvilke fælles holdning 2008/652/FUSP finder anvendelse. Det bør noteres, at nogle af de omhandlede enheder også er omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a)-b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.

(5)

Bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP bør ændres i overensstemmelse hermed —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag III og IV til fælles holdning 2007/140/FUSP erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. november 2008.

På Rådets vegne

B. KOUCHNER

Formand


(1)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 49.

(2)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 58.


BILAG

»

BILAG III

Filialer og datterselskaber inden for medlemsstaternes jurisdiktion af banker hjemmehørende i Iran, jf. artikel 3b, stk. 1, litra b) (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Frankrig

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC-kode: MELIFRPP

Tyskland

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC-kode: MELIDEHH

Det Forenede Kongerige

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC-kode: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Frankrig

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC-kode: SEPBFRPP

Tyskland

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC-kode: SEPBDEFF

Italien

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC-kode: SEPBITR1

Det Forenede Kongerige

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC-kode: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Frankrig

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC-kode: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Tyskland

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC-kode: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC-kode: BSIRDEFF

Grækenland

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC-kode: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Det Forenede Kongerige

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC-kode: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Frankrig

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC-kode: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Det Forenede Kongerige

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC-kode: PIBPGB2L

TX: 885426

BILAG IV

Filialer og datterselskaber uden for medlemsstaternes jurisdiktion, af banker hjemmehørende i Iran og finansielle enheder, som hverken er hjemmehørende i Iran eller inden for medlemsstaternes jurisdiktion, men kontrolleres af personer eller enheder hjemmehørende i Iran, jf. artikel 3b, stk. 1, litra c) og d) (2)

1.   BANK MELLI*

Aserbajdsjan

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC-kode: MELIAZ22

Irak

No. 111—27 Alley—929 District—Arasat street, Baghdad

BIC-kode: MELIIQBA

Oman

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC-kode: MELIOMR

Kina

Melli Bank HK (subsidiary of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC-kode: MELIHKHH

Egypten

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tlf.: 2700605 / Fax: 92633

De Forenede Arabiske Emirater:

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC-kode: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box No. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC-kode: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box No. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC-kode: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adresse: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC-kode: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC-kode: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC-kode: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC-kode: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC-kode: MELIAEADSHJ

Den Russiske Føderation

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC-kode: MELIRUMM

Japan

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tlf.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Sydkorea

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889 13, Daechi dong

Gangnam Ku, 135 280, Seoul

BIC-kode: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Tyrkiet

Istanbul Branch

1 Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

BIC-kode: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No:12 06425 Kizilay-Ankara

BIC-kode: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No:88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC-kode: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armenien

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC-kode: BKMTAM 22

TLX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

De Forenede Arabiske Emirater

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC-kode: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanon

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC-kode: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC-kode: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC-kode: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC-kode: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC-kode: BSIRLBBE

Saida Branch

No. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

BIC-kode: BSIRLBBE

Oman

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC-kode: BSIROMR

TLX: 3146

Qatar

Doha branch

No. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC-kode: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmenistan

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

De Forenede Arabiske Emirater

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC-kode: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahrain

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block no 316; Entrance No 3; Manama Center;

Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistan

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC-kode: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadsjikistan

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC-kode: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Kina

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District

Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (også kendt som Aryan Bank)

Afghanistan

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC-kode: AFABAFKA

Harat branch

No. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC-kode: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahrain

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

BIC-kode: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venezuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC-kode: IDUNVECAXXX..

«

(1)  De enheder, der er markeret med *, er desuden omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a)-b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.

(2)  De enheder, der er markeret med *, er desuden omfattet af indefrysning af aktiver, jf. artikel 5, stk. 1, litra a)-b), i fælles holdning 2007/140/FUSP.


Top