EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0286

2008/286/EF: Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2007/176/EF, for så vidt angår listen over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester (meddelt under nummer K(2008) 1001) (EØS-relevant tekst)

OJ L 93, 4.4.2008, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/286/oj

4.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/24


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. marts 2008

om ændring af beslutning 2007/176/EF, for så vidt angår listen over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester

(meddelt under nummer K(2008) 1001)

(EØS-relevant tekst)

(2008/286/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (1), særlig artikel 17, stk. 1,

efter høring af Kommunikationsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen vedtog den 11. december 2006 beslutning 2007/176/EF om en liste over standarder og/eller specifikationer for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester samt dertilhørende faciliteter og tjenester (2). Kapitel VIII i denne liste omfatter standarder for radio- og tv-transmissionstjenester.

(2)

Teknisk harmonisering af udbuddet af jordbaseret mobil-tv-spredning er en forudsætning for, at der kan opnås stordriftsfordele på EU-plan. I meddelelsen om forbedring af det indre marked for mobil-tv (3) udpegede Kommissionen standarden DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) som den mest egnede standard for den fremtidige udvikling af jordbaseret mobil-tv i Europa og tilkendegav, at den ville tilføje denne standard til listen over standarder —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 2007/176/EF tilføjes følgende til afsnit 8.3 (Digital radio/tv-transmission) i kapitel VIII i listen over standarder:

»Digital Video Broadcasting (Handheld)

DVB-H

ETSI EN 302 304

Version 1.1.1«

Artikel 2

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33. Ændret ved forordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32).

(2)  EUT L 86 af 27.3.2007, s. 11.

(3)  KOM(2007) 409 endelig.


Top