EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0813

2007/813/EF: Kommissionens beslutning af 28. november 2007 om tildeling af ekstra havdage til Spanien i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten (meddelt under nummer K(2007) 5719)

OJ L 325, 11.12.2007, p. 92–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/813/oj

11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/92


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. november 2007

om tildeling af ekstra havdage til Spanien i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten

(meddelt under nummer K(2007) 5719)

(Kun den spanske udgave er autentisk)

(2007/813/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 41/2007 af 21. december 2006 om fastsættelse for 2007 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (1), særlig bilag IIB, punkt 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 7 i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007 fastsættes det maksimale antal dage, som EF-fartøjer med en længde overalt på 10 m og derover, der medfører trawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, garn med en maskestørrelse på mindst 60 mm eller langliner til bundfiskeri, må være til stede i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten i perioden 1. februar 2007-31. januar 2008.

(2)

I henhold til punkt 9 i bilag IIB kan Kommissionen på grundlag af det endelige ophør med fiskerivirksomhed siden den 1. januar 2004 tildele medlemsstaterne et ekstra antal havdage, hvor fartøjer, der medfører sådanne fiskeredskaber, må være til stede i det pågældende geografiske område.

(3)

Den 6. juli 2007 fremsendte Spanien dokumentation for, at fartøjer, der har indstillet fiskeriet siden den 1. januar 2004, i 2003 tegnede sig for henholdsvis 4,20 % af fiskeriindsatsen i det pågældende geografiske område fra spanske fartøjer, der medfører trawl med en maskestørrelse på mindst 32 mm, 9,55 % af fiskeriindsatsen i det pågældende geografiske område fra spanske fartøjer, der medfører garn med en maskestørrelse på mindst 60 mm, og 20,86 % af fiskeriindsatsen i det pågældende geografiske område fra spanske fartøjer, der medfører langliner til bundfiskeri.

(4)

På basis af de indsendte oplysninger og beregningsmetoden i punkt 9.1 i bilag IIB bør Spanien for perioden 1. februar 2007-31. januar 2008 tildeles ni ekstra havdage for fartøjer, der medfører redskaber henhørende under redskabsgruppen i punkt 3, litra a), 21 ekstra havdage for fartøjer, der medfører redskaber henhørende under redskabsgruppen i punkt 3, litra b), og 45 ekstra havdage for fartøjer, der medfører redskaber henhørende under redskabsgruppen i punkt 3, litra c).

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører spansk flag og medfører fiskeredskaber som omhandlet i punkt 3, litra a), i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i det pågældende bilags punkt 7.1, må være til stede i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten, jf. det pågældende bilags tabel I, ændres til 225 dage om året.

2.   Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører spansk flag og medfører fiskeredskaber som omhandlet i punkt 3, litra b), i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i det pågældende bilags punkt 7.1, må være til stede i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten, jf. det pågældende bilags tabel I, ændres til 237 dage om året.

3.   Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører spansk flag og medfører fiskeredskaber som omhandlet i punkt 3, litra c), i bilag IIB til forordning (EF) nr. 41/2007, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i det pågældende bilags punkt 7.1, må være til stede i ICES-afsnit VIII c og IX a med undtagelse af Cadizbugten, jf. det pågældende bilags tabel I, ændres til 261 dage om året.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. november 2007.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 15 af 20.1.2007, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 898/2007 (EUT L 196 af 28.7.2007, s. 22).


Top