EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1366

Kommissionens forordning (EF) nr. 1366/2007 af 22. november 2007 om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 1060/2007

OJ L 305, 23.11.2007, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1366/oj

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1366/2007

af 22. november 2007

om, at der ikke gives tilslag for hvidt sukker i forbindelse med den løbende licitation efter forordning (EF) nr. 1060/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 33, stk. 2, andet afsnit, og tredje afsnit, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Efter Kommissionens forordning (EF) nr. 1060/2007 af 14. september 2007 om en løbende licitation for salg til eksport af sukker, som interventionsorganerne i Belgien, Tjekkiet, Spanien, Irland, Italien, Ungarn, Polen, Slovakiet og Sverige ligger inde med (2) skal der iværksættes dellicitationer.

(2)

I henhold til artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1060/2007 og efter en gennemgang af de bud, som blev indgivet i forbindelse med den dellicitation, der udløb den 21. november 2007, bør det besluttes ikke at give tilslag i forbindelse med den pågældende dellicitation.

(3)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der gives ikke tilslag for den dellicitation, der udløb den 21. november 2007, for det produkt, som er nævnt i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1060/2007.

Artikel 2

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1.

(2)  EUT L 11 af 18.1.2007, s. 4.


Top