EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0698

2007/698/EF: Kommissionens beslutning af 29. oktober 2007 om ændring af beslutning 2007/116/EF, for så vidt angår indførelsen af yderligere reserverede numre, der begynder med 116 (meddelt under nummer K(2007) 5139) (EØS-relevant tekst )

OJ L 284, 30.10.2007, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 219 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/698/oj

30.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 284/31


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 29. oktober 2007

om ændring af beslutning 2007/116/EF, for så vidt angår indførelsen af yderligere reserverede numre, der begynder med »116«

(meddelt under nummer K(2007) 5139)

(EØS-relevant tekst)

(2007/698/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet) (1), navnlig artikel 10, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2007/116/EF (2) af 15. februar 2007 reserverer medlemsstaternes nummerserie, der begynder med »116«, til harmoniserede numre på harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning. Bilaget til beslutningen indeholder en liste over bestemte numre i denne nummerserie samt en angivelse af, hvilken tjeneste hvert nummer er reserveret til. Denne liste kan tilpasses efter proceduren i artikel 22, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF.

(2)

Beskrivelsen af den tjeneste, der er knyttet til nummeret 116000, bør ajourføres. Desuden er det fastslået, at to yderligere tjenester, nemlig telefonrådgivning for børn og krisetelefoner, er tjenester af samfundsmæssig betydning, der kan tildeles et harmoniseret nummer. Derfor bør beslutning 2007/116/EF ajourføres, og der bør tilføjes yderligere reserverede numre.

(3)

Beslutning 2007/116/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/116/EF erstattes af bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de kompetente nationale tilsynsmyndigheder kan tildele de numre, der tilføjes i bilaget i kraft af denne beslutning, fra den 29. februar 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 717/2007 (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 32).

(2)  EUT L 49 du 17.2.2007, p. 30.


BILAG

Liste over numre, der er reserveret til harmoniserede tjenester af samfundsmæssig betydning

Nummer

Nummeret er reserveret til denne tjeneste

Særlige vilkår for brug af dette nummer

116000

 

Tjenestens betegnelse:

Hotlines for efterlyste børn

 

Beskrivelse:

Tjenesten a) modtager opkald om forsvundne børn og videregiver oplysningerne til politiet, b) tilbyder rådgivning og støtte til de personer, der er ansvarlige for det forsvundne barn, c) yder støtte til efterforskningen af sagen.

Tjenesten skal være uafbrudt til rådighed (dvs. døgnet rundt, alle ugens dage og i hele landet).

116111

 

Tjenestens betegnelse:

Telefonrådgivning for børn

 

Beskrivelse:

Tjenesten yder hjælp til børn, der har behov for omsorg og beskyttelse, og sætter dem i forbindelse med dertil indrettede tjenester og ressourcer. Den giver børn mulighed for at give udtryk for deres bekymringer, tale om problemer, der påvirker dem direkte, og kontakte nogen i en nødsituation.

Hvis tjenesten ikke er uafbrudt til rådighed (dvs. døgnet rundt, alle ugens dage og i hele landet), skal tjenesteudbyderen sørge for, at oplysninger om tjenestens disponibilitet/åbningstider offentliggøres i en lettilgængelig form, og at man ved opkald til tjenesten uden for åbningstiderne oplyses om, hvornår tjenesten atter er til rådighed.

116123

 

Tjenestens betegnelse:

Krisetelefoner

 

Beskrivelse:

Tjenesten tilbyder den kaldende menneskelig kontakt med en person, der lytter uden at dømme. Der ydes emotionel støtte til mennesker, der lider af ensomhed, gennemgår en psykologisk krise eller overvejer selvmord.

Hvis tjenesten ikke er uafbrudt til rådighed (dvs. døgnet rundt, alle ugens dage og i hele landet), skal tjenesteudbyderen sørge for, at oplysninger om tjenestens disponibilitet/åbningstider offentliggøres i en lettilgængelig form, og at man ved opkald til tjenesten uden for åbningstiderne oplyses om, hvornår tjenesten atter er til rådighed.


Top