EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0626

2006/626/Euratom: Kommissionens beslutning af 15. februar 2006 i overensstemmelse med artikel 83 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. I det følgende gives et resumé af beslutningens vigtigste bestemmelser, uden at dette har nogen betydning for beslutningens fulde gyldighed (meddelt under nummer K(2006) 412) (EØS-relevant tekst)

OJ L 255, 19.9.2006, p. 5–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/626/oj

19.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 255/5


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. februar 2006

i overensstemmelse med artikel 83 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. I det følgende gives et resumé af beslutningens vigtigste bestemmelser, uden at dette har nogen betydning for beslutningens fulde gyldighed

(meddelt under nummer K(2006) 412)

(EØS-relevant tekst)

(2006/626/Euratom)

Denne beslutning er rettet til British Nuclear Group Sellafield (BNG SL) i Seascale, Cumbria, og blev meddelt BNG SL den 17. februar 2006.

Beslutningen er begrænset til spørgsmålet om, hvorvidt de regnskabs- og rapporteringsprocedurer, der på nuværende tidspunkt benyttes i Sellafield og omfatter, men ikke er begrænset til THORP-anlægget, er fyldestgørende. Ifølge beslutningen er der ikke tale om, at nukleart materiale faktisk var forsvundet eller blevet anvendt til andre formål.

Artikel 1 (uddrag)

BNG SL har overtrådt Euratom-traktatens artikel 79 i dens sammenhæng med artikel 7, 9 og 12 i forordning (Euratom) nr. 3227/76 (1) (siden 20. marts 2005 artikel 6, 9 og 7 i forordning (Euratom) nr. 302/2005 (2)) og de særlige kontrolbestemmelser (SKB), som er fastsat af Kommissionen på grundlag af artikel 6 i sikkerhedskontrolforordningen (Euratom) nr. 302/2005, artikel 81 i Euratom-traktaten og artikel 3 i forordning (Euratom) nr. 3227/76 (siden den 20. marts 2005 artikel 4 i forordning (Euratom) nr. 302/2005).

Artikel 2

1.

Kommissionen udsteder en advarsel til BNG SL.

2.

Denne advarsel udstedes med pålæg om, at BNG SL i løbet af et nærmere bestemt tidsrum efter offentliggørelsen af Kommissionens beslutning godtgør, at det har truffet fyldestgørende og holdbare foranstaltninger til at rette de påviste fejl og undgå overtrædelser, og at det vil gøre en permanent indsats for at forbedre og effektivisere sin ordning for regnskab og kontrol med nukleare materialer.

3.

Advarslen udstedes med pålæg om, at BNG SL i løbet af et nærmere bestemt tidsrum godtgør, at de trufne foranstaltninger har haft den ønskede virkning.

Artikel 3

1.

Ved udløbet af det tidsrum, der begynder med offentliggørelsen af Kommissionens beslutning, aflægger BNG SL rapport til Kommissionen med oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet i henhold til artikel 2, stk. 2.

2.

Ved udløbet af det nærmere bestemte tidsrum aflægger BNG SL rapport til Kommissionen med oplysninger om bestemte resultater af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 2, stk. 2.

Artikel 4

Hvis eksistensen af en af de pålagte foranstaltninger i denne beslutnings artikel 2, stk. 2 og 3, ikke godtgøres tilstrækkeligt og i mangel af de specificerede oplysninger i artikel 3, stk. 1 og 2, kan Kommissionen tage yderligere retlige skridt.

Artikel 5

1.

Denne beslutning er rettet til British Nuclear Group, Sellafield, Seascale, Cumbria CA20 1PG, Det Forenede Kongerige.

2.

Denne beslutning meddeles Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. februar 2006.


(1)  EFT L 363 af 31.12.1976, s. 1.

(2)  EUT L 54 af 28.2.2005, s. 1.


Top