EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0542

2006/542/EF: Kommissionens beslutning af 2. august 2006 om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel (meddelt under nummer K(2006) 3400) (EØS-relevant tekst)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 59–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1054–1054 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 074 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 119 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stiltiende ophævelse ved 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/542/oj

4.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 214/59


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 2. august 2006

om ændring af beslutning 93/195/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel

(meddelt under nummer K(2006) 3400)

(EØS-relevant tekst)

(2006/542/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/426/EØF af 26. juni 1990 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (1), særlig artikel 19, nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til de almindelige bestemmelser i bilag II til Kommissionens beslutning 93/195/EØF (2) er genindførsel af heste, der er registreret med henblik på væddeløb, konkurrencer og kulturelle arrangementer, efter midlertidig udførsel begrænset til heste, som har opholdt sig mindre end 30 dage i tredjelande opført i samme gruppe i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

I 2006 skal Qatar være vært for De Asiatiske Leges ridekonkurrencer.

(3)

Da veterinærtilsynet er omfattende, og de pågældende heste holdes adskilt fra dyr med en lavere sundhedsstatus, bør tidsrummet for midlertidig udførsel udvides, uden at det dog når op på 60 dage. De dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelserne om udstedelse af sundhedscertifikat, der er fastsat i bilag VII til beslutning 93/195/EØF, bør således udvides til at omfatte ridekonkurrencerne under De Asiatiske Lege, som gennemføres i FEI's regi (Féderation équestre internationale (det internationale rideforbund)).

(4)

Bilag VII til beslutning 93/195/EØF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Overskriften på bilag VII til beslutning 93/195/EØF affattes således:

»SUNDHEDSCERTIFIKAT

for genindførsel af registrerede heste, der har deltaget i Endurance World Cup eller De Asiatiske Lege, efter midlertidig udførsel i en periode på mindre end 60 dage«.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. august 2006

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 42. Senest ændret ved direktiv 2004/68/EF (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 321). Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 128.

(2)  EFT L 86 af 6.4.1993, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2005/943/EF (EUT L 342 af 24.12.2005, s. 94).


Top