EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1129

Kommissionens forordning (EF) nr. 1129/2006 af 24. juli 2006 om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

OJ L 201, 25.7.2006, p. 9–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1129/oj

25.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1129/2006

af 24. juli 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger indgivet i juli 2006 om importlicenser for kød i forbindelse med de toldkontingenter for oksekød, der i forordning (EF) nr. 1279/98 er fastsat for Republikken Bulgarien og Rumænien

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1279/98 af 19. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser for de toldkontingenter for oksekød, som ved Rådets afgørelse 2003/286/EF, og 2003/18/EF er fastsat for Bulgarien og Rumænien (2), særlig artikel 4, stk. 4, og

ud fra følgende betragtning:

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 1279/98 er det fastsat, hvor store mængder oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien der kan indføres på særlige betingelser for perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Ansøgningerne om importlicenser for oksekødsprodukter med oprindelse i Bulgarien og Rumænien kan alle imødekommes fuldt ud —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver importlicensansøgning, der er indgivet for perioden fra 1. juli til 31. december 2006 i forbindelse med de kontingenter, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1279/98, imødekommes fuldt ud.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 25. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2006.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1899/2004 (EUT L 328 af 30.10.2004, s. 67).

(2)  EFT L 176 af 20.6.1998, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1240/2005 (EUT L 200 af 30.7.2005, s. 34).


Top