EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0120

Kommissionens forordning (EF) nr. 120/2005 af 26. januar 2005 om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

OJ L 24, 27.1.2005, p. 24–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/120/oj

27.1.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 24/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 120/2005

af 26. januar 2005

om, i hvilket omfang de ansøgninger om importlicenser, som er indgivet i januar 2005 vedrørende visse mejeriprodukter inden for de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2535/2001, kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (2), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtning:

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, der er ansøgt om importlicens for vedrørende produkter under de i del I.A, I.B, punkt 5 og 6 I.C, I.D, I.E, I.F, I.G og I.H i bilag I til forordning (EF) nr. 2535/2001 omhandlede kontingenter for perioden 1. til 10. januar 2005, omfattes af de i bilaget til denne forordning anførte tildelingskoefficienter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 27. januar 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. januar 2005.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikterne


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 748/2004 (EUT L 118 af 23.4.2004, s. 3).


BILAG I.A

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4590

1,0000

09.4599

1,0000

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

1,0000

09.4595

0,0080

09.4596

1,0000


BILAG I.B

5.   Produkter med oprindelse i Rumænien

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4758

0,2690


6.   Produkter med oprindelse i Bulgarien

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4660

0,8697

09.4675


BILAG I.C

Produkter med oprindelse: AVS

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4026

09.4027


BILAG I.D

Produkter med oprindelse i Tyrkiet

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4101


BILAG I.E

Produkter med oprindelse i Sydafrika

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4151


BILAG I.F

Produkter med oprindelse i Schweiz

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4155

0,4280

09.4156

1,0000


ANNEXE I.G

Produkter med oprindelse i Jordan

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4159


BILAG I.H

Produkter med oprindelse i Norge

Kontingentnummer

Tildelingskoefficient

09.4781

1,0000

09.4782

0,8883


Top