EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1611

Kommissionens forordning (EF) nr. 1611/2004 af 15. september 2004 om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

OJ L 293, 16.9.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1611/oj

16.9.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 293/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1611/2004

af 15. september 2004

om fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes inden for rammerne af toldkontingentet for majs, som er fastsat i forordning (EF) nr. 958/2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 958/2003 af 3. juni 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 2003/286/EF for så vidt angår indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse kornprodukter med oprindelse i Republikken Bulgarien og om ændring af forordning (EF) nr. 2809/2000 (2), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 958/2003 har åbnet et årligt toldkontingent på 88 000 t majs for produktionsåret 2004/05.

(2)

De mængder, der i henhold til artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 958/2003 var ansøgt om den 13. september 2004, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes licenser, ved fastsættelse af den nedsættelseskoefficient, der skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Hver ansøgning om importlicens for »Bulgarien«-kontingentet for majs, der i henhold til artikel 2, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 958/2003 er indgivet og fremsendt til Kommissionen den 13. september 2004, imødekommes i et omfang på 0,0518166 af de mængder, der er ansøgt om.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 16. september 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. september 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78.

(2)  EUT L 136 af 4.6.2003, s. 3.


Top