EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0590

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2004 af 30. marts 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 for så vidt angår støttebeløbet for skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

OJ L 94, 31.3.2004, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 317 - 317

No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2004; stiltiende ophævelse ved 32004R1325

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/590/oj

32004R0590

Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2004 af 30. marts 2004 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 for så vidt angår støttebeløbet for skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

EU-Tidende nr. L 094 af 31/03/2004 s. 0005 - 0005


Kommissionens forordning (EF) nr. 590/2004

af 30. marts 2004

om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 for så vidt angår støttebeløbet for skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), særlig artikel 15, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2921/90 af 10. oktober 1990 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater(2), fastsættes støttebeløbet for skummetmælk, der er forarbejdet til kasein eller kaseinater. Som følge af udviklingen i markedsprisen for kasein og kaseinater på EF-markedet og verdensmarkedet bør støttebeløbet nedsættes.

(2) Der bør derfor foretages ændringer i forordning (EØF) nr. 2921/90.

(3) Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2921/90 ændres "6,30 EUR" til "6,00 EUR".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. marts 2004.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 186/2004 (EUT L 29 af 3.2.2004, s. 6).

(2) EFT L 279 af 11.10.1990, s. 22. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2208/2003 (EUT L 330 af 18.12.2003, s. 19).

Top