EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0267

Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

OJ L 46, 17.2.2004, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/267/oj

32004R0267

Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2004 af 16. februar 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

EU-Tidende nr. L 046 af 17/02/2004 s. 0020 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 267/2004

af 16. februar 2004

om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003(2), særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003, særlig artikel 5, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2783/75 af 29. oktober 1975 om den fælles handelsordning for ægalbumin og mælkealbumin(4), senest ændret Kommissionens forordning (EF) nr. 2916/95(5), særlig artikel 3, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1484/95(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 124/2004(7), er der fastsat gennemførelsesbestemmelser til ordningen for tillægsimport og repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin.

(2) Det fremgår af den regelmæssige kontrol af de data, som bestemmelsen af de repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin er baseret på, at de repræsentative priser bør ændres under hensyn til prisudsving efter oprindelse. De repræsentative priser bør derfor offentliggøres.

(3) Af hensyn til markedssituationen bør ændringen gennemføres snarest.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 1484/95 affattes som vist i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 17. februar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. februar 2004.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.

(2) EUT L 122 af 16.5.2003, s. 1.

(3) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77.

(4) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 104.

(5) EFT L 305 af 19.12.1995, s. 49.

(6) EFT L 145 af 29.6.1995, s. 47.

(7) EUT L 17 af 24.1.2004, s. 16.

BILAG

til Kommissionens forordning af 16. februar 2004 om fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg og ægalbumin og om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95

"BILAG I

>TABELPOSITION>"

Top