EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0023

2004/23/EF: Kommissionens afgørelse af 29. december 2003 om iværksættelse af en undersøgelse vedrørende krænkelser af organisationsfriheden i Belarus, jf. artikel 27, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001

OJ L 5, 9.1.2004, p. 90–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 3 - 3
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 016 P. 171 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 016 P. 171 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 129 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/23(1)/oj

32004D0023

2004/23/EF: Kommissionens afgørelse af 29. december 2003 om iværksættelse af en undersøgelse vedrørende krænkelser af organisationsfriheden i Belarus, jf. artikel 27, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001

EU-Tidende nr. L 005 af 09/01/2004 s. 0090 - 0090


Kommissionens afgørelse

af 29. december 2003

om iværksættelse af en undersøgelse vedrørende krænkelser af organisationsfriheden i Belarus, jf. artikel 27, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001

(2004/23/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2501/2001 af 10. december 2001 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer for perioden 1. januar 2002 til 31. december 2004(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1686/2003(2), særlig artikel 27, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har modtaget oplysninger om påståede krænkelser af organisationsfriheden i Belarus. Oplysningerne meddeltes samlet af Den Frie Faglige Internationale (FFI), Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS) og World Confederation of Labour (WCL).

(2) Artikel 26, stk. 1, litra b), åbner mulighed for midlertidig tilbagetrækning af toldpræferencer for alle eller visse varer, der har oprindelse i et begunstiget land, i tilfælde af "alvorlig og systematisk overtrædelse af organisationsfrihed, retten til kollektive forhandlinger eller princippet om forbud mod diskrimination ved beskæftigelse og erhverv, eller anvendelse af børnearbejde som defineret i de relevante ILO-konventioner".

(3) Kommissionen har gennemgået de forelagte oplysninger vedrørende påståede krænkelser af organisationsfriheden i Belarus. De påståede krænkelser vedrører begrænsninger af arbejdstagernes og arbejdsgivernes ret til efter eget valg at oprette organisationer uden indblanding fra myndighedernes side, myndighedernes indblanding i fagforeningsvalg, begrænsning af fagforeningsaktiviteter og undertrykkelse af fagforeningsledere og -aktivister; disse rettigheder er fastlagt i Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention nr. 87 om foreningsfrihed og beskyttelse af retten til at organisere sig og konvention nr. 98 om retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger. Kommissionen skønner, at der er tilstrækkeligt grundlag for en undersøgelse.

(4) De i denne afgørelse fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Generelle Præferencer -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Eneste artikel

Kommissionen iværksætter en undersøgelse af påståede krænkelser af organisationsfriheden i Belarus.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. december 2003.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 346 af 31.12.2001, s. 1.

(2) EUT L 240 af 26.9.2003, s. 8.

Top