EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0016

2004/16/EF: Rådets afgørelse af 22. december 2003 om nedklassificering af bilag 5 til de fælles konsulære instrukser og det tilsvarende bilag 14b til Den Fælles Håndbog og om afklassificering af bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog

OJ L 5, 9.1.2004, p. 78–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 007 P. 7 - 7
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 006 P. 217 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 006 P. 217 - 217
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 58 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/16(1)/oj

32004D0016

2004/16/EF: Rådets afgørelse af 22. december 2003 om nedklassificering af bilag 5 til de fælles konsulære instrukser og det tilsvarende bilag 14b til Den Fælles Håndbog og om afklassificering af bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog

EU-Tidende nr. L 005 af 09/01/2004 s. 0078 - 0078


Rådets afgørelse

af 22. december 2003

om nedklassificering af bilag 5 til de fælles konsulære instrukser og det tilsvarende bilag 14b til Den Fælles Håndbog og om afklassificering af bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog

(2004/16/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 207, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved afgørelser af 14. december 1993 (SCH/Com-ex (93) 22 rev) og 23. juni 1998 (SCH/Com-ex (98) 17) klassificerede Eksekutivkomitéen, der er nedsat ved konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985, som fortrolig ("confidentiel") bilag 5, 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og alle bilag til Den Fælles Håndbog(1), hvoraf en ny udgave blev vedtaget ved Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999 (SCH/Com-ex(99) 13).

(2) De fælles konsulære instrukser og Den Fælles Håndbog samt Eksekutivkomitéens afgørelser vedrørende deres klassificering indgår i Schengen-reglerne som defineret af Rådet i afgørelse 1999/435/EF(2).

(3) Del I i Den Fælles Håndbog og flere bilag hertil er blevet afklassificeret i medfør af Rådets afgørelse 2000/751/EF(3), og del II i Den Fælles Håndbog er blevet afklassificeret i medfør af Rådets afgørelse 2002/353/EF(4).

(4) Bilag 5 til de fælles konsulære instrukser og det tilsvarende bilag 14b til Den Fælles Håndbog bør nedklassificeres, og bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog bør afklassificeres.

(5) Eksekutivkomitéens afgørelser (SCH/Com-ex (93) 22 rev. og SCH/Com-ex (98) 17) bør ophæves, og fremover bør der træffes afgørelse om klassificering af dokumenter, der er en del af Schengen-reglerne, i overensstemmelse med bestemmelserne om klassificering af dokumenter i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter(5) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag 5 til de fælles konsulære instrukser og det tilsvarende bilag 14b til Den Fælles Håndbog nedklassificeres til "RESTREINT UE", og bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog afklassificeres.

Artikel 2

Bilag 9 og 10 til de fælles konsulære instrukser og de tilsvarende bilag 6b og 6c til Den Fælles Håndbog offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Eksekutivkomitéens afgørelser af 14. december 1993 (SCH/Com-ex (93) 22 rev.) og 23. juni 1998 (SCH/Com-ex (98) 17) ophæves.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2003.

På Rådets vegne

A. Matteoli

Formand

(1) EFT C 313 af 16.12.2002, s. 97. Ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 693/2003 (EUT L 99 af 17.4.2003, s. 8).

(2) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 1.

(3) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 29.

(4) EFT L 123 af 9.5.2002, s. 49.

(5) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

Top