EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0861

2003/861/EF: Rådets beslutning af 8. december 2003 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

EUT L 325 af 12.12.2003, p. 44–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/861/oj

32003D0861

2003/861/EF: Rådets beslutning af 8. december 2003 om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

EU-Tidende nr. L 325 af 12/12/2003 s. 0044 - 0044


Rådets beslutning

af 8. december 2003

om analyse og samarbejde vedrørende falske euromønter

(2003/861/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 123, stk. 4, tredje punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 1338/2001 af 28. juni 2001 om fastlæggelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte euroen mod falskmøntneri(2), særlig artikel 5, fastsætter, at det nationale møntanalysecenter (CNAC) i hver enkelt medlemsstat og Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center (ETSC) skal analysere og klassificere falske euromønter. Kommissionen har siden 2000 etableret en ramme for samordningen af ovennævnte tekniske myndigheders relevante foranstaltninger.

(2) Siden oktober 2001 har ETSC udført sine opgaver på et midlertidigt grundlag i det franske møntvæsen, og Kommissionen har sørget for administrativ støtte og ledelse i overensstemmelse med brevveksling mellem formanden for Rådet og Frankrigs finansminister af 28. februar og 9. juni 2000.

(3) For at garantere en kontinuerlig og uafhængig beskyttelse af euromønterne mod falskmøntneri bør Kommissionen have ansvaret for ETSC's arbejde og for samordningen af de kompetente tekniske myndigheders indsats på dette område -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Kommissionen opretter Det Europæiske Tekniske og Videnskabelige Center og sikrer dets drift og samordningen af de kompetente tekniske myndigheders arbejde for at beskytte euromønterne mod falskmøntneri.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til de medlemsstater, der har indført euroen som fælles mønt.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. december 2003.

På Rådets vegne

F. Frattini

Formand

(1) EUT C 202 af 27.8.2003, s. 31.

(2) EFT L 181 af 4.7.2001, s. 6.

Top