EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2084

Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/2003 af 27. november 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land

OJ L 313, 28.11.2003, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 221 - 222

No longer in force, Date of end of validity: 29/04/2004; stiltiende ophævelse ved 32004R0798

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2084/oj

32003R2084

Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/2003 af 27. november 2003 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land

EU-Tidende nr. L 313 af 28/11/2003 s. 0025 - 0026


Kommissionens forordning (EF) nr. 2084/2003

af 27. november 2003

om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1081/2000 af 22. maj 2000 om forbud mod salg, levering og eksport til Burma/Myanmar af udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse eller terrorisme, og om indefrysning af midler tilhørende visse personer, der har tilknytning til vigtige regeringsfunktioner i nævnte land(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1211/2003(2), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Bilag III til forordning (EF) nr. 1081/2000 indeholder lister over de kompetente myndigheder, der har fået tilkendt særlige beføjelser vedrørende gennemførelsen af denne forordning.

(2) Irland har anmodet om, at listen tilføjes en yderligere myndighed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 1081/2000 ændres i henhold til bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2003.

På Kommissionens vegne

Christopher Patten

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 122 af 24.5.2000, s. 29.

(2) EUT L 169 af 8.7.2003, s. 24.

BILAG

Bilag III til forordning (EF) nr. 1081/2000 ændres således:

Adresserne under overskriften "Irland" erstattes af følgende:

"a) For anmodninger i henhold til artikel 4 vedrørende artikel 1 og bilag I:

Licensing Unit ( Mr Michael Greene ) Department of Enterprise, Trade and Employment Kildare Street Dublin 2 Tlf. (353-1) 631 24 46 Fax (353-1) 676 61 54 e-post: greenem@entemp.irlgov.ic

b) For anmodninger i henhold til artikel 4 vedrørende artikel 2 og bilag II:

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Harcourt Street Dublin 2 Tlf. (353-1) 408 24 92

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland Financial Markets Department PO Box 559 Dame Street Dublin 2 Tlf. (353-1) 434 40 00 Fax (353-1) 671 65 61"

Top