EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0366

Rådets fælles holdning 2003/366/FUSP af 19. maj 2003 om ændring af fælles holdning 2002/400/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

OJ L 124, 20.5.2003, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 118 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 16/05/2004; stiltiende ophævelse ved 32004E0493

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/366/oj

32003E0366

Rådets fælles holdning 2003/366/FUSP af 19. maj 2003 om ændring af fælles holdning 2002/400/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

EU-Tidende nr. L 124 af 20/05/2003 s. 0051 - 0051


Rådets fælles holdning 2003/366/FUSP

af 19. maj 2003

om ændring af fælles holdning 2002/400/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 21. maj 2002 vedtog Rådet fælles holdning 2002/400/FUSP om EU-medlemsstaternes midlertidige modtagelse af visse palæstinensere(1), i henhold til hvilken disse modtager en national tilladelse med gyldighed i op til 12 måneder.

(2) Gyldigheden af disse tilladelser bør forlænges -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Fælles holdning 2002/400/FUSP ændres således:

1) Artikel 3, stk. 1 affattes således:"Hver enkelt af de i artikel 2 nævnte medlemsstater giver de palæstinensere, den modtager, en national tilladelse til indrejse og ophold i op til 24 måneder på den pågældende medlemsstats område."

2) Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Rådet overvåger gennemførelsen af denne fælles holdning og foretager en evaluering af gennemførelsen senest 23 måneder efter vedtagelsen eller tidligere, hvis et af dets medlemmer anmoder herom."

Artikel 2

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 3

Denne fælles holdning offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2003.

På Rådets vegne

G. Papandreou

Formand

(1) EFT L 138 af 28.5.2002, s. 33.

Top