EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R0865

Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2003 af 19. maj 2003 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians)

OJ L 124, 20.5.2003, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 555 - 556
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 113 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 113 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 28 - 29

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/865/oj

32003R0865

Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2003 af 19. maj 2003 om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians)

EU-Tidende nr. L 124 af 20/05/2003 s. 0017 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2003

af 19. maj 2003

om tilføjelse til bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 692/2003(2), særlig artikel 6, stk. 3 og 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Spanien har i henhold til artikel 5 i forordning (EØF) nr. 2081/92 tilsendt Kommissionen en ansøgning om registrering af "Cítricos Valencianos" eller "Cítrics Valencians" som beskyttet geografisk betegnelse.

(2) Det er, jf. artikel 6, stk. 1, i nævnte forordning, blevet konstateret, at ansøgningerne er i overensstemmelse med forordningen, og at de indeholder alle de oplysninger, der er nævnt i artikel 4 deri.

(3) Kommissionen har ikke i henhold til artikel 7 i forordning (EØF) nr. 2081/92 modtaget nogen indsigelser, efter at betegnelsen, som fremgår af bilaget til nærværende forordning, er blevet offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende(3).

(4) Betegnelsen er derfor berettiget til optagelse i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser og dermed også til EF-beskyttelse som beskyttet geografisk betegnelse.

(5) Bilaget til denne forordning supplerer bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2400/96(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 617/2003(5) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den betegnelse, der er anført i bilaget til nærværende forordning, tilføjes i bilaget til forordning (EF) nr. 2400/96, og betegnelsen optages i registeret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser som beskyttet geografisk betegnelse (BGB), jf. artikel 6, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.

(2) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 1.

(3) EFT C 204 af 28.8.2002, s. 6 (Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians).

(4) EFT L 327 af 18.12.1996, s. 11.

(5) EUT L 89 af 5.4.2003, s. 3.

BILAG

PRODUKTER I TRAKTATENS BILAG I BEREGNET TIL KONSUM

Frugt, grøntsager og korn

SPANIEN

Cítricos Valencianos eller Cítrics Valencians (BGB).

Top