EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0022

Kommissionens direktiv 2003/22/EF af 24. marts 2003 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

OJ L 78, 25.3.2003, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 341 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 234 - 235
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 234 - 235
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 045 P. 163 - 164

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/22/oj

32003L0022

Kommissionens direktiv 2003/22/EF af 24. marts 2003 om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

EU-Tidende nr. L 078 af 25/03/2003 s. 0010 - 0011


Kommissionens direktiv 2003/22/EF

af 24. marts 2003

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), senest ændret ved direktiv 2002/89/EF(2), særlig artikel 14, litra c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Af oplysninger fra Sverige baseret på ajourførte undersøgelser fremgår det, at visse områder i Skåne len ikke længere bør anerkendes som beskyttede zoner med hensyn til beet necrotic yellow vein-virus, da denne skadegører tilsyneladende er etableret i disse områder.

(2) Af oplysninger fra Italien baseret på ajourførte undersøgelser fremgår det, at visse områder i regionen Veneto ikke længere bør anerkendes som beskyttede zoner med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., da denne skadegører tilsyneladende er etableret i disse områder.

(3) Ændringerne er i overensstemmelse med Italiens og Sveriges anmodning.

(4) De nuværende bestemmelser vedrørende Tilletia indica Mitra bør ændres på baggrund af de seneste oplysninger om forekomsten af denne skadegører i Sydafrika.

(5) De relevante bilag til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres tilsvarende.

(6) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I, II, III, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2003 De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2003

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler straks Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Kommissionens underretter de øvrige medlemsstater herom.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 45.

BILAG

I bilagene til direktiv 2000/29/EF foretages følgende ændringer:

1) I bilag I, del B, litra b), nr. 1, affattes teksten i højre kolonne således:

"DK, F (Bretagne), IRL, P (Azorerne), FIN, S (bortset fra kommunerne Bromölla, Hässleholm, Kristianstad og Östra Göinge i Skåne len), UK (Nordirland)".

2) I bilag II, del B, litra b), nr. 2, affattes teksten i højre kolonne således:

"E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)".

3) I bilag III, del B, nr. 1, affattes teksten i højre kolonne således:

"E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)".

4) I bilag IV, del B, nr. 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 og 30, affattes teksten i højre kolonne således:

"DK, F (Bretagne), IRL, P (Azorerne), FIN, S (bortset fra kommunerne Bromölla, Hässleholm, Kristianstad og Östra Göinge i Skåne len), UK (Nordirland)".

5) I bilag IV, del B, nr. 21,

a) affattes teksten i den midterste kolonne, litra a), således:

"a) Planterne har oprindelse i de beskyttede zoner E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)".

b) affattes teksten i højre kolonne således:

"E, F (Korsika), IRL, I (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de autonome provinser Bolzano og Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (det administrative distrikt Lienz), Steiermark, Wien), P, FIN, UK (Nordirland, Isle of Man og Kanaløerne)".

6) I bilag V, del B, afsnit I, nr. 1 og 8, indsættes ", Sydafrika" efter "Pakistan".

Top