EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0021

Kommissionens direktiv 2003/21/EF af 24. marts 2003 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

OJ L 78, 25.3.2003, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 339 - 340
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 046 P. 231 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 046 P. 231 - 233

No longer in force, Date of end of validity: 22/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/21/oj

32003L0021

Kommissionens direktiv 2003/21/EF af 24. marts 2003 om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

EU-Tidende nr. L 078 af 25/03/2003 s. 0008 - 0009


Kommissionens direktiv 2003/21/EF

af 24. marts 2003

om ændring af direktiv 2001/32/EF for så vidt angår visse beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet(1), senest ændret ved direktiv 2002/89/EF(2), særlig artikel 2, stk. 1, litra h), første afsnit,

under henvisning til anmodning fra Irland, Italien, Østrig, Portugal, Sverige og Det Forenede Kongerige, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter Kommissionens direktiv 2001/32/EF af 8. maj 2001 om anerkendelse af beskyttede zoner, som er udsat for særlige plantesundhedsrisici i Fællesskabet, og om ophævelse af direktiv 92/76/EØF(3), senest ændret ved direktiv 2002/29/EF(4), er visse områder i Portugal anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til Gonipterus scutellatus Gyll.

(2) Det fremgår af oplysninger fra Portugal, der er baseret på ajourførte undersøgelser, at den beskyttede zone for Gonipterus scutellatus Gyll. bør ændres og begrænses alene til Azorerne.

(3) Det fremgår af oplysninger fra Irland, der er baseret på undersøgelser, at Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) ikke forekommer på landets territorium.

(4) Det fremgår af oplysninger fra Det Forenede Kongerige, der er baseret på undersøgelser, at Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) ikke forekommer i Nordirland.

(5) Efter direktiv 2001/32/EF er Irland, visse områder i Italien og visse områder i Østrig foreløbigt anerkendt som beskyttede zoner med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. for en periode, der udløber den 31. marts 2003.

(6) Af oplysninger fra Østrig, Irland og Italien fremgår det, at den foreløbige anerkendelse af de beskyttede zoner i disse lande med hensyn til Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. undtagelsesvis bør forlænges i yderligere en periode, så de officielle ansvarlige organer i disse lande kan afslutte indsamlingen af oplysninger om udbredelsen af Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. og videreføre og afslutte deres bestræbelser på at udrydde denne skadegører i de pågældende områder.

(7) Af oplysninger fra Italien fremgår det, at nogle dele af regionen Veneto, hvor Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. nu forefindes, ikke længere bør anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(8) Efter direktiv 2001/32/EF er Sverige foreløbigt anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Beet necrotic yellow vein-virusset for en periode, der udløber den 31. marts 2003.

(9) Af oplysninger fra Sverige fremgår det, at nogle områder i Skåne len, hvor Beet necrotic yellow vein-virusset nu forefindes, ikke længere bør anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører. Den foreløbige anerkendelse af denne beskyttede zone for resten af Sverige bør undtagelsesvis forlænges i yderligere en periode, så de officielle ansvarlige organer i Sverige kan afslutte indsamlingen af oplysninger om udbredelsen af Beet necrotic yellow vein-virusset og videreføre og afslutte deres bestræbelser på at udrydde denne skadegører i andre berørte områder.

(10) Direktiv 2001/32/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 affattes således:

"Når det gælder litra b), punkt 2, for Irland, for Italien (Puglia; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Lombardia; Trentino-Alto Adige: den selvstyrende provins Bolzano; Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba og Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani og Masi, og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza og Angiari) og for Østrig (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (administrativt område Lienz), Steiermark, Wien), anerkendes de nævnte zoner indtil den 31. marts 2004."

b) I stk. 3 ændres "31. marts 2003" til "31. marts 2004".

2) Bilaget ændres i overensstemmelse med bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2003. De underretter straks Kommissionen herom.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. april 2003.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastsætter de nærmere regler for henvisningen.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. marts 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1.

(2) EFT L 355 af 30.12.2002, s. 45.

(3) EFT L 127 af 9.5.2001, s. 38.

(4) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 26.

BILAG

I bilaget til direktiv 2001/32/EF foretages følgende ændringer:

1) I litra a):

i) I punkt 7 affattes højre kolonne således:

"Portugal (Azorerne)"

ii) Efter punkt 13 indsættes som punkt 14:

">TABELPOSITION>"

2) I litra b), punkt 2, affattes højre kolonne således:

"Spanien, Frankrig (Korsika), Irland, Italien (Abruzzo; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: provinserne Forlí-Cesena, Parma, Piacenza og Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardinien; Sicilien; Toscana; Trentino-Alto Adige: de selvstyrende provinser Bolzano og Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto: undtagen i provinsen Rovigo kommunerne Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba og Salara, og i provinsen Padova kommunerne Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani og Masi og i provinsen Verona kommunerne Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza og Angiari) og Østrig (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Tirol (administrativt område Lienz), Steiermark, Wien), Portugal, Finland, Det Forenede Kongerige (Nordirland, Isle of Man og kanaløerne)".

3) I litra d), punkt 1, affattes højre kolonne således:

"Danmark, Frankrig (Bretagne), Irland, Portugal (Azorerne), Finland, Sverige (med undtagelse af kommunerne Bromölla, Hässleholm, Kristianstad og Östra Göinge i Skåne len) og Det Forenede Kongerige (Nordirland)".

Top