EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2555R(01)

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december 2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (EFT L 347 af 31.12.2001)

OJ L 357, 31.12.2002, p. 144–144 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2555/corrigendum/2002-12-31/oj

32001R2555R(01)

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december 2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger (EFT L 347 af 31.12.2001)

EF-Tidende nr. L 357 af 31/12/2002 s. 0144 - 0144


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 2555/2001 af 18. december 2001 om fastsættelse for 2002 af fiskerimuligheder og dertil knyttede betingelser for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EF-farvande og for EF-fartøjer i andre farvande, som er omfattet af fangstbegrænsninger

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 347 af 31. december 2001)

Side 19, bilag I B, anden rubrik, "Sild", Område: IVc, VIId:

i stedet for: "TAC 42673 (4)",

læses: "TAC 265000 (4)".

Side 39, bilag ID, anden rubrik, "Kuller", TAC 9300, Område:

i stedet for: "Område: VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)",

læses: "Område: VIIb til k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EF-farvande)".

Side 41, bilag ID, tredje rubrik, "Blåhvilling", note 1:

i stedet for:

(1) EF-farvande og områder uden for de andre kyststaters fiskerijurisdiktion.

læses:

(1) EF-farvande undtagen i afsnit IIa og områder uden for enhver kyststats jurisdiktion.

Side 45, bilag ID, fjerde rubrik, "Lubbe", Område: VIIIc:

i stedet for:

>TABELPOSITION>

læses:

>TABELPOSITION>.

Side 72, bilag V, punkt 7, litra f):

i stedet for:

f) Ved alt fiskeri, bortset fra det i c), d) og e) anførte, hvor der anvendes en maskestørrelse på under 90 mm, må bifangsterne ikke overstige 10 % for følgende arter: torsk, kuller, kulmule, rødspætte, skærising rødtunge, pighvar, slethvarre, skrubbe, sild, makrel, glashvarre, hvilling, ising, sej, jomfruhummer og hummer.

læses:

f) Ved alt fiskeri, bortset fra det i c), d) og e) anførte, hvor der anvendes en maskestørrelse på under 90 mm, må bifangsterne ikke overstige 10 % for følgende arter: torsk, kuller, kulmule, rødspætte, skærising, rødtunge, pighvar, slethvarre, skrubbe, makrel, glashvarre, hvilling, ising, sej, jomfruhummer og hummer.

Top