EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1479

Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2002 af 14. august 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

OJ L 220, 15.8.2002, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1479/oj

32002R1479

Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2002 af 14. august 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

EF-Tidende nr. L 220 af 15/08/2002 s. 0014 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 1479/2002

af 14. august 2002

om ændring af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 13, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1352/2002(3).

(2) Anvendelsen af de regler, kriterier og gennemførelsesbestemmelser, der er anført i forordning (EF) nr. 1352/2002 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til, at de for tiden gældende eksportrestitutioner må mindskes som anført i bilaget til denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Eksportrestitutionerne for udførsel for kornfoderblandinger i forordning (EØF) nr. 1766/92, for hvilke forordning (EF) nr. 1517/95(4) gælder, og som derudover er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1352/2002, ændres i overensstemmelse med de beløb, der er nævnt i bilaget til denne forordning for de angivne produkter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 15. august 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. august 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 197 af 26.7.2002, s. 24.

(4) EFT L 147 af 30.6.1995, s. 51.

BILAG

til Kommissionens forordning af 14. august 2002 om ændring af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1), som ændret.

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat således:

C10 Alle bestemmelsessteder, ekskl. Estland.

Top