EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1266

Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2002 af 11. juli 2002 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

OJ L 183, 12.7.2002, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1266/oj

32002R1266

Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2002 af 11. juli 2002 om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

EF-Tidende nr. L 183 af 12/07/2002 s. 0046 - 0047


Kommissionens forordning (EF) nr. 1266/2002

af 11. juli 2002

om ændring af restitutionerne for visse varer fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. Juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker(1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 680/2002(2), særlig artikel 27, stk. 5, litra a), og artikel 27, stk. 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De restitutionssatser, som fra den 1. juli 2002 skal anvendes for de i bilaget nævnte produkter udført i form af varer, som ikke henhører under bilag I til traktaten, er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1170/2002(3).

(2) Anvendelsen af de regler og kriterier, der er nævnt i forordning (EF) nr. 552/2002 på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket råder over, fører til en ændring af de nugældende restitutionssatser i overensstemmelse med bilaget til denne forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i forordning (EF) nr. 1170/2002 fastsatte restitutionssatser ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2002.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(2) EFT L 104 af 20.4.2002, s. 26.

(3) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 59.

BILAG

til Kommissionens forordning af 11. juli 2002 om ændring af de restitutionerne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, der ikke omfattes af trakttens bilag I

>TABELPOSITION>

Top