EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1228

Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2002 af 8. juli 2002 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1218/2002

OJ L 179, 9.7.2002, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 012 P. 273 - 273

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1228/oj

32002R1228

Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2002 af 8. juli 2002 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1218/2002

EF-Tidende nr. L 179 af 09/07/2002 s. 0021 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 1228/2002

af 8. juli 2002

om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1218/2002

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2125/95 af 6. september 1995 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for svampekonserves(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 453/2002(2), særlig artikel 6, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2125/95 er det fastsat, at hvis den mængde, der er ansøgt om licenser for, overstiger den mængde, der er til rådighed, fastsætter Kommissionen en enhedssats, som de pågældende ansøgninger skal nedsættes med, og suspenderer udstedelsen af licenser for efterfølgende ansøgninger.

(2) De mængder, der var ansøgt om den 1. og 2. juli 2002 efter artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2125/95 for produkter med oprindelse i Kina, overstiger de disponible mængder. Det bør derfor fastlægges, i hvilket omfang licenserne kan udstedes og udstedelsen af licenser kan suspenderes for senere ansøgninger.

(3) En kontrol har vist, at fejl, der er tydelige for enhver erhvervsdrivende, har indsneget sig i forordning (EF) nr. 1218/2002 om udstedelse af importlicenser for visse former for svampekonserves. Nævnte forordning bør derfor ophæves med virkning fra dens ikrafttrædelsesdato -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Der udstedes importlicens for 19,23 % af mængden i de importlicenser, der er ansøgt om efter artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 2125/95 for produkter med oprindelse i Kina den 1. og 2. juli 2002, med anførelse af angivelsen i artikel 11, stk. 1, i nævnte forordning.

Artikel 2

Udstedelsen af importlicenser, der ansøges om efter forordning (EF) nr. 2125/95 for produkter med oprindelse i Kina, suspenderes fra den 3. juli til den 31. december 2002.

Artikel 3

Forordning (EF) nr. 1218/2002 ophæves.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft den 9.7.2002.

Den anvendes fra den 6. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juli 2002.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 212 af 7.9.1995, s. 16.

(2) EFT L 72 af 14.3.2002, s. 9.

Top