EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1062

Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2002 af 19. juni 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 999/2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

OJ L 162, 20.6.2002, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1062/oj

32002R1062

Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2002 af 19. juni 2002 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 999/2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

EF-Tidende nr. L 162 af 20/06/2002 s. 0010 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 1062/2002

af 19. juni 2002

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 999/2002 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2002(2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtning:

De restitutioner, der er anført i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 999/2002 af 11. juni 2002 om fastsættelse af restitutionssatser, der skal anvendes for æg og æggeblommer, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag I(3), bør berigtiges med henblik på at afhjælpe en fejl vedrørende en bestemmelse -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 999/2002 berigtiges således:

I fodnote 1, bestemmelse 03, ændres "Tyrkiet" til "Egypten".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

På begæring af den berørte erhvervsdrivende anvendes bestemmelserne i forordningen dog fra den 12. juni 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Erkki Liikanen

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.

(2) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.

(3) EFT L 152 af 12.6.2002, s. 19.

Top