EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0198

Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation

OJ L 31, 1.2.2002, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/198/oj

32002R0198

Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2002 af 31. januar 2002 om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation

EF-Tidende nr. L 031 af 01/02/2002 s. 0067 - 0067


Kommissionens forordning (EF) nr. 198/2002

af 31. januar 2002

om fastsættelse af maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) En licitation over maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til Spanien blev åbnet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 9/2002(3).

(2) I overensstemmelse med artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1839/95(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2235/2000(5), kan Kommissionen efter fremgangsmåden i artikel 23 i forordning (EØF) nr. 1766/92 vedtage at fastsætte en maksimumsnedsættelse af importtolden. Ved fastsættelse af denne skal der bl.a. tages hensyn til kriterierne i artikel 6 og 7 i forordning (EF) nr. 1839/95. Tilslagsmodtager bliver enhver bydende, hvis bud er lig med eller ligger under maksimumsnedsættelsen af importtolden.

(3) Anvendelse af ovennævnte kriterier på den nuværende markedssituation for den pågældende kornart medfører, at en maksimumsnedsættelse af importtolden fastsættes til det i artikel 1 nævnte beløb.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For bud, der meddeles fra den 25. til den 31. januar 2002 inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 9/2002 omhandlede licitation, fastsættes maksimumsnedsættelsen af importtolden for majs til 27,47 EUR/t for en maksimumstotalmængde på 112750 t.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. februar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 3 af 5.1.2002, s. 29.

(4) EFT L 177 af 28.7.1995, s. 4.

(5) EFT L 256 af 10.10.2000, s. 13.

Top