EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001D0846

2001/846/FUSP: Rådets afgørelse af 29. november 2001 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission

OJ L 315, 1.12.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/846/oj

32001D0846

2001/846/FUSP: Rådets afgørelse af 29. november 2001 om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission

EF-Tidende nr. L 315 af 01/12/2001 s. 0003 - 0003


Rådets afgørelse

af 29. november 2001

om forlængelse af mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission

(2001/846/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 23, stk. 2,

under henvisning til fælles aktion 2001/845/FUSP af 29. november 2001 om forlængelse af den Europæiske Unions Observatørmission(1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved afgørelse 2001/285/FUSP(2) af 9. april 2001 udnævnte Rådet Antóin MAC UNFRAIDH til missionschef for Den Europæiske Unions Observatørmission. Dette mandat udløber den 31. december 2001.

(2) Mandatet for missionschefen for Den Europæiske Unions Observatørmission bør forlænges -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Antóin MAC UNFRAIDHs mandat som missionschef for Den Europæiske Unions Observatørmission forlænges.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Den anvendes indtil den 31. december 2002.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. november 2001.

På Rådets vegne

M. Vanderpoorten

Formand

(1) Se side 1 i denne Tidende.

(2) EFT L 99 af 10.4.2001, s. 2.

Top