EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0502

Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2001 af 14. marts 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

OJ L 73, 15.3.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2001; stiltiende ophævelse ved 32001R1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/502/oj

32001R0502

Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2001 af 14. marts 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

EF-Tidende nr. L 073 af 15/03/2001 s. 0015 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 502/2001

af 14. marts 2001

om ændring af forordning (EØF) nr. 2921/90 om ydelse af støtte til skummetmælk med henblik på fremstilling af kasein og kaseinater

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1670/2000(2), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved artikel 2, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2921/90(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2295/2000(4), fastsættes støtten for skummetmælkspulver, der er forarbejdet til kasein eller kaseinater. I betragtning af udviklingen på markedet for disse produkter og på markedet for skummetmælkspulver bør støttebeløbet nedsættes.

(2) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2921/90 ændres "4,90 EUR" til "4,40 EUR".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 10.

(3) EFT L 279 af 11.10.1990, s. 22.

(4) EFT L 262 af 17.10.2000, s. 16.

Top